Poetry International Poetry International
Poem

Hans Faverey

My aquarium houses as many liters

My aquarium houses as many liters
of water as are lodged inside it.
Before the lodge an old man sits,
upright, elbows on the table
before him, his hands half-folded,
 
seeing into the valley.
 
In open fields there stands a tree
that is an oak, left standing
to shadow what is at hand.
Grasses; animals. Never dissolving
in himself, self-outcasting: man.

In mijn aquarium huist hetzelfde aantal

In mijn aquarium huist hetzelfde aantal
liters water als daar wordt geherbergd.
Voor de herberg zit een oud man,
rechtop, ellebogen voor zich
op tafel, de handen half gevouwen,

het dal in ziende.

In het open veld staat een boom
die een eik is, daar staande gelaten
om te schaduwen wat voorhanden is.
Grassen; dieren. De nimmer in zich
oplossende, zich uitstotende mens.
Close

My aquarium houses as many liters

My aquarium houses as many liters
of water as are lodged inside it.
Before the lodge an old man sits,
upright, elbows on the table
before him, his hands half-folded,
 
seeing into the valley.
 
In open fields there stands a tree
that is an oak, left standing
to shadow what is at hand.
Grasses; animals. Never dissolving
in himself, self-outcasting: man.

My aquarium houses as many liters

My aquarium houses as many liters
of water as are lodged inside it.
Before the lodge an old man sits,
upright, elbows on the table
before him, his hands half-folded,
 
seeing into the valley.
 
In open fields there stands a tree
that is an oak, left standing
to shadow what is at hand.
Grasses; animals. Never dissolving
in himself, self-outcasting: man.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère