Poetry International Poetry International
Poem

Ken Babstock

NOTTAWASAGA

NOTTAWASAGA

Hemel een motief van sleutelbloem in helder ijs,
 
meivliegen maken maanwijzers van de stapstenen.
 
Een havik. Tweede havik. Ze waren daarboven
 
al eerder, zandpadden vastgenageld van graspluk tot pluk
 
gras, op de bestempelde duinhelling. Divots*
 
onder de moeraseik.
 
Meerpeil niet zo. Niet zoals
 
het testosteron van This American Life’s vrouwelijke executive producer . . .
 
E. coli** ingevoerd
 
op sla, lessen in bocce***, dennenkever.
 
De schietspellen gonzen in de Balm Beach
 
Arcade dus kijken we scheel, des te beter om te overtuigen in je rol
 
en later te snotteren boven The Guardian. Na het baden nogmaals toedienen.
 
Condenssporen of wolkenpatroon? We zijn late gasten, als winter.
 
Een week, cederhek tot de waterlijn. Volgende,
 
een passiespel van teenslippers. Husqvarna****. Een gespalkte arm.

NOTTAWASAGA

Sky a motif of cowslip in clear ice,
 
mayflies make moon-dials of the flagstones.
 
One hawk. Second hawk. They were up there
 
earlier, as sand toads tacked from grass tuft to grass
 
tuft, up the pressed dune’s incline. Divots
 
under the pin oak.
 
Lake level’s low. Unlike
 
This American Life’s female executive producer’s testosterone . . .
 
E. coli trucked in
 
on lettuce, bocce lessons, pine beetle.
 
The shooter games vibrate in Balm Beach
 
Arcade so we squint, the better to look the part
 
and later leak over The Guardian. Re-apply after bathing.
 
Contrail or cloud pattern? We’re late arrivals, like winter.
 
One week, cedar fence to the waterline. Next,
 
a passion play of flip flops. Husqvarna. An arm splint.
Close

NOTTAWASAGA

Sky a motif of cowslip in clear ice,
 
mayflies make moon-dials of the flagstones.
 
One hawk. Second hawk. They were up there
 
earlier, as sand toads tacked from grass tuft to grass
 
tuft, up the pressed dune’s incline. Divots
 
under the pin oak.
 
Lake level’s low. Unlike
 
This American Life’s female executive producer’s testosterone . . .
 
E. coli trucked in
 
on lettuce, bocce lessons, pine beetle.
 
The shooter games vibrate in Balm Beach
 
Arcade so we squint, the better to look the part
 
and later leak over The Guardian. Re-apply after bathing.
 
Contrail or cloud pattern? We’re late arrivals, like winter.
 
One week, cedar fence to the waterline. Next,
 
a passion play of flip flops. Husqvarna. An arm splint.

NOTTAWASAGA

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère