Poetry International Poetry International
Poem

Inuo Taguchi

THE TRUNK OF LIGHT

The tree, its trunk filled with light, is
a pillar that stands like a god
 
The tree is lush with love
tenderly sheltering a small bird
The tree casts a shadow of mercy
to harbor larvae harassed by the sunlight
 
The tree is totally absorbed in doing nothing
it has no time to rest
The tree accepts Heaven’s Will, so
it moves not even a step from where it stands
 
The tree, its trunk filled with light,
stands just like a god
Having drawn up tears from the Earth
all-encompassing light ever intensifies its glow

stam van licht

een boom heeft een stam vol licht
hij staat als een god
 
een boom laat liefde woekeren
neemt teder een vogeltje in zijn armen
een boom laat genadig schaduw vallen
en herbergt larven die door de zon worden achtervolgd
 
een boom gaat op in nietsdoen en dus
heeft hij geen tijd om niks te doen
bomen hebben het mandaat des hemels ontvangen
en dus verzetten zij geen stap
 
een boom heeft een stam vol licht
en zo staat hij als een god
hij zuigt de tranen van de aarde
het licht schijn steeds wijder

Close

THE TRUNK OF LIGHT

The tree, its trunk filled with light, is
a pillar that stands like a god
 
The tree is lush with love
tenderly sheltering a small bird
The tree casts a shadow of mercy
to harbor larvae harassed by the sunlight
 
The tree is totally absorbed in doing nothing
it has no time to rest
The tree accepts Heaven’s Will, so
it moves not even a step from where it stands
 
The tree, its trunk filled with light,
stands just like a god
Having drawn up tears from the Earth
all-encompassing light ever intensifies its glow

THE TRUNK OF LIGHT

The tree, its trunk filled with light, is
a pillar that stands like a god
 
The tree is lush with love
tenderly sheltering a small bird
The tree casts a shadow of mercy
to harbor larvae harassed by the sunlight
 
The tree is totally absorbed in doing nothing
it has no time to rest
The tree accepts Heaven’s Will, so
it moves not even a step from where it stands
 
The tree, its trunk filled with light,
stands just like a god
Having drawn up tears from the Earth
all-encompassing light ever intensifies its glow
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère