Poetry International Poetry International
Poem

Robert Hass

“. . . WHITE OF FORGETFULNESS, WHITE OF SAFETY”

‘... HET WIT VAN VERGETELHEID, HET WIT VAN VEILIGHEID’

Mijn moeder brandde in een kledingkast.

Beekwater kabbelend over stenen.

Zuster Damien gaf graag rekenles in de vijfde.
Als ze op het bord schreef wuifde haar volle witte mouw
Als de trage vleugelslag van een speurende vogel,
Zilverrreiger op het wad,
Zwaan die in een vijver zwemt.

Stel a gelijk aan de afstand tussen x en y.

De duiven in de woestijn.
Hun kanelige dekveren wanneer ze vlogen.

Mensen maakten ruzie. Hun voorkeuren waren gegrond.
Een kind kon zien dat het niet waar was.

Op de afbeelding van het Laatste Avondmaal op de muur van het lokaal
Droegen alle apostelen mooie lichte gewaden,
Elk in de kleur van een sorbetsmaak.

Een lijn is de afstand tussen twee punten.

Een punt is ondeelbaar.

Geen feitelijke verklaring; een definitie.

Het kostte je een seconde om het verschil te begrijpen,
En toen hield je ervan, van logica,
Die beweegt als een zwaan beweegt in een molenvliet.

Ik zou de Heer niet hebben verraden
Voor de haan driemaal kraaide,
Maar ik was een kind, wat kon ik doen
Toen ze hem kwamen halen?

Puffende hitte, de geur van salie,
Van polei. De structuur van elk levend ding
Smeekte om regen.

“. . . WHITE OF FORGETFULNESS, WHITE OF SAFETY”

My mother was burning in a closet.

Creek water wrinkling over stones.

Sister Damien, in fifth grade, loved teaching mathematics.
Her full white sleeve, when she wrote on the board,
Swayed like the slow movement of a hunting bird,
Egret in the tidal flats,
Swan paddling in a pond.

Let a equal the distance between x and y.

The doves in the desert,
Their cinnamon coverts when they flew.

People made arguments. They had reasons for their appetites.
A child could see it wasn’t true.

In the picture of the Last Supper on the classroom wall,
All the apostles had beautiful pastel robes,
Each one the color of a flavor of sherbet.

A line is the distance between two points.

A point is indivisible.

Not a statement of fact; a definition.

It took you a second to understand the difference,
And then you loved it, loved reason,
Moving as a swan moves in a millstream.

I would not have betrayed the Lord
Before the cock crowed thrice,
But I was a child, what could I do
When they came for him?

Ticking heat, the scent of sage,
Of pennyroyal. The structure of every living thing
Was praying for rain.
Close

“. . . WHITE OF FORGETFULNESS, WHITE OF SAFETY”

My mother was burning in a closet.

Creek water wrinkling over stones.

Sister Damien, in fifth grade, loved teaching mathematics.
Her full white sleeve, when she wrote on the board,
Swayed like the slow movement of a hunting bird,
Egret in the tidal flats,
Swan paddling in a pond.

Let a equal the distance between x and y.

The doves in the desert,
Their cinnamon coverts when they flew.

People made arguments. They had reasons for their appetites.
A child could see it wasn’t true.

In the picture of the Last Supper on the classroom wall,
All the apostles had beautiful pastel robes,
Each one the color of a flavor of sherbet.

A line is the distance between two points.

A point is indivisible.

Not a statement of fact; a definition.

It took you a second to understand the difference,
And then you loved it, loved reason,
Moving as a swan moves in a millstream.

I would not have betrayed the Lord
Before the cock crowed thrice,
But I was a child, what could I do
When they came for him?

Ticking heat, the scent of sage,
Of pennyroyal. The structure of every living thing
Was praying for rain.

“. . . WHITE OF FORGETFULNESS, WHITE OF SAFETY”

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère