Poetry International Poetry International
Poem

Robert Hass

THE PROBLEM OF DESCRIBING COLOR

HET PROBLEEM KLEUR TE BESCHRIJVEN

Als ik eens zei – terwijl ik me zomers
De plotse rode vlek van de kardinaal
In de kale grijze winterbossen herinner –

Als ik eens zei, rood lint aan de strohoed met opgeslagen rand
Van het meisje met getuite lippen
Dat een ruwharig schoothondje koost
Op Renoirs schilderij –

Als ik eens vuur zei, als ik opwellend bloed uit een snee zei –

Of klaproos-sproeten in de naar teergras geurende zomerlucht
Op een door wind belaagde helling buiten Fano –

Als ik eens zei, haar ene rode oorring rekt haar zijige oorlel uit,

Als ze de toekomst uit een pak gevallen bladeren voorspelt
Tot het goed uitkomt –

Roodgestifte tepel, mond –

(Hoe zou je niet van een vrouw kunnen houden
Die je bedriegt met de tarot?)

Rood, zei ik. Plotseling, rood.

THE PROBLEM OF DESCRIBING COLOR

If I said – remembering in summer,
The cardinal’s sudden smudge of red
In the bare gray winter woods –

If I said, red ribbon on the cocked straw hat
Of the girl with pooched-out lips
Dangling a wiry lapdog
In the painting by Renoir –

If I said fire, if I said blood welling from a cut –

Or flecks of poppy in the tar-grass scented summer air
On a wind-struck hillside outside Fano –

If I said, her one red earring tugging at her silky lobe,

If she tells fortunes with a deck of fallen leaves
Until it comes out right –

Rouged nipple, mouth –

(How could you not love a woman
Who cheats at the Tarot?)

Red, I said. Sudden, red.
Close

THE PROBLEM OF DESCRIBING COLOR

If I said – remembering in summer,
The cardinal’s sudden smudge of red
In the bare gray winter woods –

If I said, red ribbon on the cocked straw hat
Of the girl with pooched-out lips
Dangling a wiry lapdog
In the painting by Renoir –

If I said fire, if I said blood welling from a cut –

Or flecks of poppy in the tar-grass scented summer air
On a wind-struck hillside outside Fano –

If I said, her one red earring tugging at her silky lobe,

If she tells fortunes with a deck of fallen leaves
Until it comes out right –

Rouged nipple, mouth –

(How could you not love a woman
Who cheats at the Tarot?)

Red, I said. Sudden, red.

THE PROBLEM OF DESCRIBING COLOR

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère