Poetry International Poetry International
Poem

Daljit Nagra

THE 13 O’CLOCK NEWS

HET DERTIENUURJOURNAAL

Hoi-ahoi, dagthema voor Monarchiemaand is de eerste
geridderde Indiër, in 1842. Zijn naam is Sahib Jamsetjee
Jeejeebhoy. Maar waarom had een Vorstin in een inlander zin?

Het antwoord vind je bij de man in een rode ‘telefooncel’,
de Aartsbevrijder, de Waarheidsjager, je kent hem
als de Knal-Baller van elke vrouw: Johhhn Simpsonian!!!

O John Simpsonian, ZoemBoem je voor ons?
Hoi-ahoi… onze verbinding ruist…ik zal kort zijn…
Deze self-made goeie peer had een roerige mid-life…

Het lijkt erop dat Jeejeehboy in Opiumoorlogstijd
de rapste klippers naar China runde… Zoals je ziet
ben ik bij de haven beland… bij de Yangtze-kloof…


Deze rataplan van mangohouten kisten is van Jamsetjee…
en de mannen met machetes ontladen elke kist
met bruine ballen erin zo groot als een bekoorlijke damesborst…


O John Simpsonian, door kolken en Melkwegen,
ben jij de stoutste ZoemBoeman! Als ik mag afronden,
in deze doffe droeve nacht… de smoorverliefde mannenmassa

in een rij langs de oever... alsof de hele natie
van John Chinamannen en Shangrilanders slaapwandelt
voor een deel, een hijs, een snuif van de keizerrijksdroom…

THE 13 O’CLOCK NEWS

Pip Pip, today’s feature for Monarchy Month is the first
Indian knighted, in 1842. His name is Sahib Jamsetjee
Jeejeebhoy. But why was a Queen keen to knight a native?

The answer lies with the man in a red ‘phone-box’,
the Arch Liberator, the Truth-Sleuth, you know him
as every lady’s Tonk-Honker: Johhhn Simpsonian!!!

O John Simpsonian, do you ZoomBoom for us?
Pip Pip . . . our connection is scrambling . . . I’ll be brief . . .
This self-made good chap had a chequered mid-life . . .

It seems that in Opium Wartime Jeejeebhoy ran
the speediest clippers bound for China . . . As you see,
I’ve landed at the port . . . at the Yangtze gorge . . .

Those hordes of mango wood boxes are Jamsetjee’s . . .
And the men with machetes are unloading each box
with brown balls inside as big as a comely lady’s breast . . .

O John Simpsonian, through gyres and galaxies,
you’re the boldest ZoomBoomer! If I may sum up,
in this dim droopy night . . . the love-sick mass of men

lined along the bank . . . as though a whole nation
of John Chinamen and Shangrilanders sleepwalking
for a toke, a cut, a suck of the dream of empire . . .
Close

THE 13 O’CLOCK NEWS

Pip Pip, today’s feature for Monarchy Month is the first
Indian knighted, in 1842. His name is Sahib Jamsetjee
Jeejeebhoy. But why was a Queen keen to knight a native?

The answer lies with the man in a red ‘phone-box’,
the Arch Liberator, the Truth-Sleuth, you know him
as every lady’s Tonk-Honker: Johhhn Simpsonian!!!

O John Simpsonian, do you ZoomBoom for us?
Pip Pip . . . our connection is scrambling . . . I’ll be brief . . .
This self-made good chap had a chequered mid-life . . .

It seems that in Opium Wartime Jeejeebhoy ran
the speediest clippers bound for China . . . As you see,
I’ve landed at the port . . . at the Yangtze gorge . . .

Those hordes of mango wood boxes are Jamsetjee’s . . .
And the men with machetes are unloading each box
with brown balls inside as big as a comely lady’s breast . . .

O John Simpsonian, through gyres and galaxies,
you’re the boldest ZoomBoomer! If I may sum up,
in this dim droopy night . . . the love-sick mass of men

lined along the bank . . . as though a whole nation
of John Chinamen and Shangrilanders sleepwalking
for a toke, a cut, a suck of the dream of empire . . .

THE 13 O’CLOCK NEWS

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère