Poetry International Poetry International
Poem

Christian Hawkey

HOUR

UUR

Er zat een bultje
in het landschap
 
hoewel het geen keel had
sprak het tot hen die
 
op hun knieën gingen
om ernaar te luisteren
 
een pimpelmeesje
landde & moest
 
onmiddellijk overgeven
vleesvliegjes
 
zwermden er op af &
bleven plakken
 
sommigen geloofden dat het
een verborgen camera was
 
& overgoten het daarom
met tranen
 
zo werd het
ten slotte een heuvel

HOUR

There was a lump
in the landscape

tho it had no throat
it spoke to those who

got on their knees
to listen to it

a titmouse
landed & instantly

vomited on it
blowflies

swarmed in &
stuck to it

some thought it was a
hidden camera

& therefore wept
all over it

in this way it
came to be a mound
Close

HOUR

There was a lump
in the landscape

tho it had no throat
it spoke to those who

got on their knees
to listen to it

a titmouse
landed & instantly

vomited on it
blowflies

swarmed in &
stuck to it

some thought it was a
hidden camera

& therefore wept
all over it

in this way it
came to be a mound

HOUR

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère