Poetry International Poetry International
Poem

Maura Dooley

REMARK

OPMERKING

We waren lang bezig geweest
een beetje treurig misschien,
                                                     in beslag genomen,
toen zei ik iets droogs
zoals jij het misschien zou noemen

en je lachte
                     op zo’n manier
dat ik moest
                     stoppen en staren.

Ineens, prachtig en plompverloren
                                          steeg het me naar het hoofd
en was er zo’n vloed van geluk

omdat ik hier waarachtig iets kon.
Iets waarvan ik vergeten was dat ik het kon.

Hier heb je het, neem het,
                                              adem erop
tot het glimt
                     en op een donkere dag
zullen we er de wereld misschien
milder door bezien        wellicht verlicht het de weg.

REMARK

We had been a long time busy
a little sad maybe,
                                    preoccupied,
then I said something dry
perhaps you’d call it

and you laughed
                               in a way
that made me
                           stop and stare.

Sudden, rich and startling
                                 it turned my head
and such a flood of happiness was there

that here was something I could do.
Something I’d forgotten I could do.

Here, take it from me,
                                              breathe on it
till it shines
                       and on a darker day
we might see the world more kindly
through it                 it might light the way.
Close

REMARK

We had been a long time busy
a little sad maybe,
                                    preoccupied,
then I said something dry
perhaps you’d call it

and you laughed
                               in a way
that made me
                           stop and stare.

Sudden, rich and startling
                                 it turned my head
and such a flood of happiness was there

that here was something I could do.
Something I’d forgotten I could do.

Here, take it from me,
                                              breathe on it
till it shines
                       and on a darker day
we might see the world more kindly
through it                 it might light the way.

REMARK

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère