Poetry International Poetry International
Poem

Brian Turner

Alhazen of Basra

ALHAZEN VAN BASRA

Als ik duizend jaar terug kon reizen
naar augustus 1004, naar een kleine tent
waar Alhazen in slaap is gevallen tussen boeken
over zonsondergangen, schaduwen, en het licht zelf,
zou ik niet vragen of het licht een rechte lijn aflegt,
of waarop de brekingswetten zijn gebaseerd, of hoe
hij de overbrugging der analytische meetkunde ontdekte;
ik zou vragen over het licht in onszelf
dat schijnt in die grote schatkamer van de geest:
de droom, en of hij bestudeerde hoe het daglicht
komt met diepe schaduwen, hoe het licht ons omlijnt.

Alhazen of Basra

If I could travel a thousand years back
to August 1004, to a small tent
where Alhazen has fallen asleep among books
about sunsets, shadows, and light itself,
I wouldn’t ask whether light travels in a straight line,
or what governs the laws of refraction, or how
he discovered the bridgework of analytical geometry;
I would ask about the light within us,
what shines in the mind’s great repository
of dream, and whether he’s studied the deep shadows
daylight brings, how light defines us.
Close

Alhazen of Basra

If I could travel a thousand years back
to August 1004, to a small tent
where Alhazen has fallen asleep among books
about sunsets, shadows, and light itself,
I wouldn’t ask whether light travels in a straight line,
or what governs the laws of refraction, or how
he discovered the bridgework of analytical geometry;
I would ask about the light within us,
what shines in the mind’s great repository
of dream, and whether he’s studied the deep shadows
daylight brings, how light defines us.

Alhazen of Basra

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère