Poetry International Poetry International
Dichter

Charlotte Van den Broeck

Charlotte Van den Broeck

Charlotte Van den Broeck

(België, 1991)
Biografie
Charlotte Van den Broeck heeft haar poëtische sporen verdiend op een vergelijkbare wijze als Maud Vanhauwaert, namelijk op het podium. De bijkomende gelijkenis van haar naam gaf haar debuut Kameleon de nodige impuls. Kameleon bleek de perfecte titel voor een poëziedebuut. Voor haar tweede bundel Nachtroer (2017) wordt ze nu genomineerd voor de VSB Poëzieprijs 2018.
Veranderlijkheid is de voornaamste eigenschap van de kameleon: het dier neemt verschillende kleuren aan, afhankelijk van zijn omgeving op het gegeven moment. Met het geven van deze titel aan haar eerste boek lijkt Charlotte Van den Broeck zich bewust van het feit dat niet alle gedichten van gelijke kracht zijn, maar alsnog deel uitmaken van haar identiteit. De mogelijke kritiek die door deze houding gepareerd wordt, distantieert zich van de Schein des Naiven dat Friedrich Schiller toeschrijft aan het vrouwelijk geslacht in het motto aan het begin van de bundel.
 
Tegelijkertijd is de kameleons veranderlijke natuur een geschikt beeld om de zoektocht naar vrouwelijke identiteit in deze bundel samen te vatten. De gedichten gaan over landschappen, de relatie met haar grootvader, met een geliefde en in het bijzonder met haar moeder, maar het terugkerende thema is dat van een ‘Ik’ op zoek naar identiteit. Maar deze identiteit lijkt iets te zijn wat moeilijk te verkrijgen is, omdat die inherent is aan een proces van continue assimilatie met anderen en met wat de ander is. De ontdekkingstocht van het ‘zelf’ ligt in deze dubbele binding die de kameleon dagelijks in de praktijk brengt.
 
De gedichten hebben de schijn van naïviteit. Ze lijken te zijn geschreven als een directe reflectie op podiumpoëzie, maar tonen ook succesvol de onderliggende lagen die wijzen op een overkoepelende samenhang en grotere thema’s. Ze zijn lyrisch wat betreft hun eloquentie die met vele verrassende beelden in alle richtingen uitwaaiert, maar ook met de represaille van beelden, zoals de steen die terugkeert in verschillende contexten, die de lezer dwingt het boek te herlezen, terug te keren naar eerdere gedichten.
 
Kameleon markeert Charlotte Van den Broecks succesvolle en veelbelovende debuut. Haar tweede bundel Nachtroer verscheen in 2017. Deze bundel werd genomineerd voor de VSB Poëzieprijs 2018.
 
Charlotte Van den Broeck heeft een MA in Engelse en Duitse taal en literatuur en studeerde Woordkunst aan het Conservatorium in Antwerpen. Ze heeft tweemaal de top 100 van de Turing Prijs bereikt en publiceerde in Het Liegend Konijn, Das Mag, De Revisor en DW B. Ze is tevens reeds een bekende naam als podiumdichter. In 2015, op de vooravond van haar debuut, werd ze toegevoegd aan de line-up van de Saint Amour-tour door België en Nederland. In 2016 opende zij samen met Arnon Grunberg de Frankfurter Buchmesse, waar Nederland en Vlaanderen dat jaar eregasten waren. 
© Patrick Peeters (Translated by Willem Groenewegen)
Bibliografie:
Van kop tot teen (Woorden temmen, met Jeroen Dera). Grange fontaine, Rotterdam 2020
Waagstukken (proza) 2019
Nachtroer,  De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2017
Kameleon,  De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2015


Prijzen

Herman de Coninck Debuutprijs 2016
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère