Poetry International Poetry International
Dichter

Laura Accerboni

Laura Accerboni

Laura Accerboni

(Italië, 1985)
Biografie
Laura Accerboni is een observator. Haar gedichten hebben de reputatie even koel als scherp te zijn: teksten vol bizarre gebeurtenissen, waarover subtiel en gecontroleerd gerapporteerd wordt. Het mag dan ook geen verrassing heten dat Accerboni naast dichter ook gearriveerd kunstfotograaf is; haar werk werd in Italië al geëxposeerd in enkele solo- en groepstentoonstellingen. In haar fotografisch eerbetoon aan Italo Calvino is een grillige, gestileerde en vooral aandachtige blik te vinden die op treffende wijze terugkeert in haar gedichten. 
Laura Accerboni werd in 1985 geboren in Genua, waar zij Moderne Letterkunde studeerde. Momenteel woont zij in Lugano. Haar eerste bundel, Attorno a ciò che non è stato (Rondom dat wat niet was), verscheen in 2010. Het bleek een opzienbarend debuut dat met tal van prijzen, waaronder de Achille Marazza Prize in 2012, bekroond werd. In 2015 volgde ze een krachtig debuut op met La parte dell’annegato (Het spel van het verdrinken). 

In deze bundels creëert Accerboni een bizar, sadistisch universum, vol met slachtpartijen, massamoorden en extreem geweld. In contrast met de dramatische thema’s in haar werk, is haar schrijfstijl erg sober. Haar gedichten bestaan vaak uit korte, afgemeten zinnen, die niet bijdragen aan de pathos van haar wereldbeeld, maar die op een niet-emotionele manier het gebeuren registreren. Als kogelschoten werken de korte regels zich door de indringende beelden van deze gedichten. De fusie van extreme ingetogenheid en geladen beelden leidt tot snelle en dreigende poëzie - gedichten die getuigen van een uiterst nauwkeurige blik, zonder dat alles ooit volledig te zien is. 

Laura Accerboni is naast dichter en fotograaf redacteur van het literair tijdschrift Steve. Samen met Elio Grasso vertaalde ze werk van de Amerikaanse dichter Taje Silverman. Haar werk is gepubliceerd in een groot aantal tijdschriften, waaronder Italian Poetry RewiewPoesiaSpecchio della StampaGradivaSteve en Loch Raven Review.
 
© Lodewijk Verduin, Circolo dei Viaggiatori nel Tempo
Bibliografie

Attorno a ciò che non è stato (Rondom dat wat niet was), Edizioni del Leone, 2010.
La parte dell’annegato (Het spel van het verdrinken), Nottetempo, 2015. 
 
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère