Poetry International Poetry International
Gedicht

Laura Accerboni

While I was slamming

While I was slamming
between the cars
‘I don’t remember
I don’t remember’
whispered the little fairy
with no teeth
and she lingered
at the crash
dying before me 
while I was leaving nothing
and taking it all back
at every chance.

Terwijl ik tussen

Terwijl ik tussen
de auto’s smakte
‘Ik weet het niet meer,
ik weet het niet meer’
fluisterde
de kleine fee zonder tanden me in
en ze lag
op de plek des onheils
voor mijn ogen dood te gaan
terwijl ik niets achterliet
en het steeds opnieuw
terugnam.

Mentre sbattevo
tra le auto

"Non ricordo

non ricordo"

mi suggeriva
la fatina senza denti

e se ne stava

sull'incidente
a morirmi davanti

mentre lasciavo niente
e me lo riprendevo
ad ogni istante.
Close

Terwijl ik tussen

Terwijl ik tussen
de auto’s smakte
‘Ik weet het niet meer,
ik weet het niet meer’
fluisterde
de kleine fee zonder tanden me in
en ze lag
op de plek des onheils
voor mijn ogen dood te gaan
terwijl ik niets achterliet
en het steeds opnieuw
terugnam.

While I was slamming

While I was slamming
between the cars
‘I don’t remember
I don’t remember’
whispered the little fairy
with no teeth
and she lingered
at the crash
dying before me 
while I was leaving nothing
and taking it all back
at every chance.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère