Poetry International Poetry International
Dichter

Maud Vanhauwaert

Maud Vanhauwaert

Maud Vanhauwaert

(België, 1984)
Biografie
Maud Vanhauwaert is dichter, schrijver, tekstperformer en docent drama aan het conservatorium van Antwerpen. Haar debuutbundel Ik ben mogelijk verscheen in 2011 en kreeg de Vrouw Debuut Prijs. In 2014 verscheen Wij zijn evenwijdig, die werd bekroond met de Hugues C. Pernathprijs. Met een gedicht uit die bundel won Maud de Herman De Coninck Publieksprijs 2015 voor het mooiste gedicht.

Vanhauwaert stond in de finale van het WK Poetry Slam (2012) en van het Leids Cabaret Festival (2014). In 2013 won ze het Groot Dictee der Nederlandse Taal bij de prominenten. Ze is kernredacteur van het literaire Nederlandstalige tijdschrift Dietsche Warande en Belfort (DW B) en ze schreef columns voor de krant De Morgen.

Sinds januari toert Maud met haar avondvullende theatersolo Het is de moeite langs de theaters en culturele centra in Vlaanderen.
Maud Vanhauwaert had  haar sporen reeds verdiend op het podium, voordat ze ook als dichter opvallend debuteerde met de bundel Ik ben mogelijk. Dat podiumverleden is ook merkbaar in haar nieuwe bundel Wij zijn evenwijdig: de dichteres is het gewend rekening te houden met haar publiek, of dat nu toehoorder of lezer is.
De flaptekst is eigenlijk een leeswijzer, die vrijheid hoog in het vaandel voert: ‘U kan dit boek lezen als een bundel gedichten, als een bochtig verhaal of als een kleurrijke optocht van droevige moppen.’

Ook de vormgeving biedt de lezer alle vrijheid om zich zelf een weg te zoeken door de teksten. Elke pagina bestaat uit twee links en rechts uitgelijnde tekstblokjes die afgesloten worden door een underscore, alsof het gaat om een ketting waarvan de schakels weliswaar met elkaar verbonden zijn, maar niet noodzakelijk in een dwingend verband vormen. Daarnaast valt op dat paginanummering afwezig is: de lezer lijkt vrij om zelf de volgorde van de teksten te bepalen.

Vanzelfsprekend zijn er ook elementen die de lezer houvast geven door verbanden tussen de tekstblokken te suggereren. Dat gebeurt allereerst door het raamverhaal waarin de teksten zijn ingebed. De verteller lijkt allerlei beelden, herinneringen, gespreksflarden en overwegingen neer te schrijven tijdens een lange wandeling door de grote stad. Afgaande op de Franstalige citaten en het feit dat er een metro rijdt, zou men kunnen denken aan Parijs of Brussel.

Daarnaast zijn er terugkerende thema’s, motieven en beelden die verbanden leggen, zoals de herinneringen aan de moeder of vader, de beelden van (seksueel) geweld of een in allerlei varianten hernomen thema als de knobbel. Ook de herhaling van zinsstructuren aan het begin van verschillende tekstblokken (‘Wat doen we met…’, ‘Anderzijds zeg(t)…’ of ‘Kijk, hier is…’) en de mededeling dat de verteller tien gedichten wil schrijven en er vervolgens een aantal genummerd opschrijft, zijn retorische strategieën om orde aan te brengen in een schijnbare chaos.

Wij zijn evenwijdig is een op het eerste gezicht complexe bundel die bij nader inzien steeds meer samenhang krijgt door retorische strategieën die de lezer gemakkelijk kunnen bekoren. Lezer en dichter, evenwijdig als ze lopen, raken elkaar in het oneindige. Met Wij zijn evenwijdig bevestigt Maud Vanhauwaert haar talent.
© Patrick Peeters (Translated by Regina Szwed dos Santos)
Bibliografie

Poëzie
Ik ben mogelijk, Amsterdam/Antwerpen, Querido, 2011
Wij zijn evenwijdig, Amsterdam/Antwerpen, Querido, 2014
Het stad in mij, Amsterdam, Das Mag, 2020

Literaire prijzen voor poëzie
Vrouw Debuut Prijs, 2011
Hugues C. Pernath Prijs, 2015
Herman De Coninck Publieksprijs, 2015

Links
De website van de dichter
Auteur profiel op Querido
Profiel op Lyrikline
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère