Poetry International Poetry International
Dichter

Giampiero Neri

Giampiero Neri

Giampiero Neri

(Italië, 1927)
Biografie
Giampiero Neri (pseudoniem van Giampietro Pontiggia) is geboren in Erba, in de provincie Como, in 1927. Hij woont in Milaan. Zijn leven werd getekend door tragische gebeurtenissen (de dood van zijn vader toen Giampiero zestien was, de zelfmoord van een twintigjarig zusje) die zijn gedichten echter alleen maar indirect beïnvloed hebben. Hij werkte lange tijd in een bank maar toonde tegelijkertijd van jongs af aan grote belangstelling voor de entomologie en de letterkunde.
Zijn eerste dichtbundel, L\'aspetto occidentale del vestito, werd gepubliceerd in 1976, toen de auteur negenenveertig was, en viel meteen op door zijn oorspronkelijkheid. De stijl van Neri houdt zich verre van zowel de lyrische traditie van de negentiende eeuw als de avant-gardistische experimenten die in de jaren zeventig in de mode waren. Zijn teksten zijn bondig, droog, en dooraderd van melancholie en een subtiele humor. Zijn prozagedichten hebben de afgemeten, afstandelijke toon van een proces-verbaal of van een lemma in een encyclopedie (“De grote nachtpauwoog ofwel Saturnia, / de doodshoofdvlinder en andere nachtvlinders / geven een goed voorbeeld van wat mimesis is”). Zijn poëzie doet zich graag voor als een serie droge mededelingen, waaruit echter een dromerige, hallucinerende sfeer opstijgt. Neri neigt naar de vertelling, maar zijn verhalen vol leemtes en onzekerheden leiden zelden tot een ontknoping: de feiten die ons geopenbaard worden maken het mysterie van de wereld alleen maar duisterder. Deze schuwe, in afzondering levende dichter heeft veertig jaar lang aan zijn oeuvre gewerkt zonder ooit op de voorgrond te treden, maar zijn werk heeft vele dichters van de volgende generatie beïnvloed en hij heeft bij scherpzinnige lezers een solide reputatie verworven.
© Umberto Fiori (Translated by Ike Cialona)
Bibliografie

L’aspetto occidentale del vestito (The Western Look of the Dress), Guanda, Parma, 1976
Liceo (High School), Guanda, Parma, 1986
Dallo stesso luogo (From the Same Place), Coliseum, Milano, 1992
Teatro naturale (Natural Theater), Mondadori, Milan, 1998
Erbario con figure (Herbarium with Figures), LietoColle, Como, 2000
Finale (Finale), Dialogolibri, Olgiate Comosco, 2002
Armi e mestieri (Arms and Trades), Mondadori, Milan, 2004
La serie dei fatti: quindici prose di Giampiero Neri (The Series of Facts: Fifteen Prose Pieces by Giampiero Neri) (edited by Victoria Surliuga), LietoColle, Como, 2008
Paesaggi inospiti (Inhospitable Landscapes), Mondadori, Milano, 2009

Vertalingen

Natural Theater: Selected Poems, 1976–2009 (vertaald door Ron Banerjee), Chelsea Editions, New York, 2010
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère