Poetry International Poetry International
Dichter

Marc Kregting

Marc Kregting

Marc Kregting

(Nederland, 1965)
Biografie
Op zijn weblog de honingpot presenteert Marc Kregting (Breda, 1965) zich als volgt: ‘Marc Kregting werd geboren, moest op een gegeven moment naar school en zo ging het verder.’ Dat hij Nederlandse Taal- en Letterkunde studeerde en werkzaam was in de thuiszorg vermeldt hij niet. Het ‘en zo verder’ drukt uit dat familie en opleiding mallen zijn waarin iedereen tot een voorspelbare identiteit wordt gemodelleerd.
Voor Kregting krijgt leven betekenis waar het buiten die modellen valt of waar het eraan kan ontkomen. Schrijven is ontsnappen. Hij ontwikkelt vluchtlijnen uit voorgevormde identiteiten en eenduidige betekenissen. Hij experimenteert bijvoorbeeld met persoonlijk voornaamwoorden. In de recente bundels Dood vogeltje en Zoem! is de hoofdpersoon respectievelijk onzijdig (het) en algemeen (men). Een andere ontsnappingsroute intensiveert de betekenis van woorden en zinnen. Het liefst activeert Kregting alle betekenissen van een gebruikt woord. Daardoor ontstaan teksten die zowel dicht vervlochten zijn in zichzelf, als naar vele zijden openstaan.
 
Kregting noemt in zijn ‘autobiografie’ wel zijn publicaties. Op het omslag daarvan staat geen herkenbare auteursfoto. Hij onttrekt zich zo aan de wetmatigheden van het literaire bedrijf, waarin de persoon van de schrijver belangrijker is dan zijn tekst. In latere presentaties door derden ontbreekt dan weer nooit de vermelding dat hij als redacteur werkzaam was. De analyse van het functioneren van het bedrijf waarvan schrijvers onderdeel zijn, is noodzaak. Even noodzakelijk is het voor Kregting de andere instituties te verkennen die de betekenis uitmaken van het maatschappelijke leven en privéleven. Ontsnappen kan alleen met kennis van het terrein.
 
Op het ontwikkelen van die kennis is al zijn schrijven gericht, of het nu om poëzie, proza, essayistiek of bloggen gaat. Hij zet daarbij elk van de genres open door de genrespecifieke schrijfstrategieën te mengen en door intensieve verwijzingen. Hij ontwikkelt daarbij een dynamische stijl die zijn naam en werk onverwisselbaar verbindt.
Marc Kregting was te gast op het 41ste Poetry International Festival, in 2010. Deze biografie werd ter gelegenheid van dat optreden geschreven.


Bibliografie (selectie)

Kopstem: gedichten / Stopnaald: verhalen (Kopstem: poems / Stopnaald: stories), Prometheus, Amsterdam, 1997
Hakkel je, hakkel je (You stammer, you stammer), Prometheus, Amsterdam, 2000 
Dood vogeltje (Dead little bird), Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2006
Zoem! (Buzz!), Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2009

Links

Marc Kregting’s blog
Marc Kregting’s guided coffee-themed tour through the PIW archives
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère