Poetry International Poetry International
Gedicht

Hagar Peeters

DREAM IMAGE

This morning while I still was not awake
but no longer slept disaster slipped
invisibly on cloven socks into
my bed, cuddled up against me
and so as not to wake me whispered my name.

While not opening my eyes I saw him
look at me his eyes shut too
stroke the pillow he took for my lips
and that kissed him just as I would have kissed.
We embraced in the assumption of each other.

DROOMBEELD

DROOMBEELD

Vanmorgen toen ik nog niet wakker was
maar al niet meer sliep sloop onzichtbaar
op gehoefde sokken het onheil binnen
in mijn bed, vlijde zich tegen mij aan
en fluisterde om mij niet te wekken mijn naam.

Terwijl ik mijn ogen niet opende zag ik
dat hij naar mij keek met ook zijn ogen dicht
het kussen streelde dat hij voor mijn lippen aanzag
en dat hem zoende zoals ik zou hebben gekust.
Wij omhelsden in de veronderstelling van elkaar.
Close

DROOMBEELD

Vanmorgen toen ik nog niet wakker was
maar al niet meer sliep sloop onzichtbaar
op gehoefde sokken het onheil binnen
in mijn bed, vlijde zich tegen mij aan
en fluisterde om mij niet te wekken mijn naam.

Terwijl ik mijn ogen niet opende zag ik
dat hij naar mij keek met ook zijn ogen dicht
het kussen streelde dat hij voor mijn lippen aanzag
en dat hem zoende zoals ik zou hebben gekust.
Wij omhelsden in de veronderstelling van elkaar.

DREAM IMAGE

This morning while I still was not awake
but no longer slept disaster slipped
invisibly on cloven socks into
my bed, cuddled up against me
and so as not to wake me whispered my name.

While not opening my eyes I saw him
look at me his eyes shut too
stroke the pillow he took for my lips
and that kissed him just as I would have kissed.
We embraced in the assumption of each other.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère