Poetry International Poetry International
Gedicht

Aigerim Tazhi

"And you were there"

And you were there and the floor seemed to float
A blanket walked on naked feet
A creature nestled inside it 

Hello, you're up? Breakfast on the table
Egg-yolk eyes skewed against the fork
Have frozen forever. So it will be. 

Look at the deceptive way things go on
The tea cooled down, then rose again 

From extinction with a single step
Prophetic, a glass ball glowed
Light broke down into pure shades 

An onion bulb sprouted in a jar
Nothing under its husk. But a forest above. 

And there it vanished, you, I vanished 

... It sniffed settled on a knee 
Hot breath tucked into a neck

"Je verscheen en het leek"

Je verscheen en het leek alsof de vloer bewoog
Erover schreed een deken voort met blote benen 
Waarin een wezentje een nestje had gemaakt                         

Hallo, uitgeslapen? Je ontbijt staat klaar
Twee paardenogen  kijken scheef naar de vork
Het geel onherroepelijk gestold. Het zij zo.  

Kijk eens hoe bedrieglijk de dingen lopen
De thee die af was gekoeld verkild herrees 

Op één tel na uitgedoofd
Ging de glazen bol voorzienig aan het gloeien
In zuivere tinten viel het licht uiteen 

Een uit de pot gewassen ui
Met lege rokken. Erbovenop een bosje.   

Je loste erin op, en ook ik loste op.           

... Het snuffelde ging zitten op mijn schoot
In mijn hals zijn warme knuffelsnoet  

"И ты там был"

И ты там был и пол как будто плыл
Шло одеяло с голыми ногами
Внутри него гнездилось существо 

Привет, проснулось? Завтрак на столе
Глаза желтков чуть скошенные к вилке
Застыли навсегда. Да будет так. 

Смотри какой обманчивый процесс
Чай холодел остыл потом воскрес 

От угасанья в шаге
Пророчески горел стеклянный шар
Свет разлагался в чистые оттенки 

У луковицы вызревшей на банке
Под шелухой ничто. А сверху лес. 

И там исчезло ты, и я исчез 

… Оно принюхалось уселось на коленки
Уткнулось в шею горячо дыша

Close

"Je verscheen en het leek"

Je verscheen en het leek alsof de vloer bewoog
Erover schreed een deken voort met blote benen 
Waarin een wezentje een nestje had gemaakt                         

Hallo, uitgeslapen? Je ontbijt staat klaar
Twee paardenogen  kijken scheef naar de vork
Het geel onherroepelijk gestold. Het zij zo.  

Kijk eens hoe bedrieglijk de dingen lopen
De thee die af was gekoeld verkild herrees 

Op één tel na uitgedoofd
Ging de glazen bol voorzienig aan het gloeien
In zuivere tinten viel het licht uiteen 

Een uit de pot gewassen ui
Met lege rokken. Erbovenop een bosje.   

Je loste erin op, en ook ik loste op.           

... Het snuffelde ging zitten op mijn schoot
In mijn hals zijn warme knuffelsnoet  

"And you were there"

And you were there and the floor seemed to float
A blanket walked on naked feet
A creature nestled inside it 

Hello, you're up? Breakfast on the table
Egg-yolk eyes skewed against the fork
Have frozen forever. So it will be. 

Look at the deceptive way things go on
The tea cooled down, then rose again 

From extinction with a single step
Prophetic, a glass ball glowed
Light broke down into pure shades 

An onion bulb sprouted in a jar
Nothing under its husk. But a forest above. 

And there it vanished, you, I vanished 

... It sniffed settled on a knee 
Hot breath tucked into a neck

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère