Poetry International Poetry International
Gedicht

Aigerim Tazhi

"I strain to listen"

I strain to listen for an imagined world:
one that absorbs music from the outside,
and will not preserve the borders
of an internal country. The peaceful theme
multiplies joy, doubles
my ease.

But something obstructs the oblivion of a dream.
On a moonless night or on a bright day
I hear something strange. Coming from where?
So desiccated tendons resonate
on a strummed instrument. An invisible
beetle stubbornly gnaws in the woodwork.

"Ik leg mijn oor bij een universum"

Ik leg mijn oor bij een universum dat ik zelf verzin:
het vult zich met muziek van buitenaf
en in het land binnenin mij
breken onvermijdelijk de dijken. Het zacht motief
vergroot mijn blijheid, lichtheid verheven
tot de tweede macht.

Maar iets laat mij me aan de slaap niet overgeven.
Op klaarlichte dag, in de pikdonkere nacht
hoor ik soms rare dingen. Wat is dat voor geluid?
Net gerammel van verdroogde pezen
in een instrument dat wordt beroerd. Hout
dat wordt verzaagd door de onzichtbare kever.

"Прислушаюсь к придуманному миру"

Прислушаюсь к придуманному миру:
он впитывает музыку извне,
и внутренней стране
не уберечь границ. Мотив покоя
умножит радость, мне легко
вдвойне. 

Но что-то не даёт забыться сном.
Безлунной ночью или ярким днём
замечу странное. Откуда звук?
Так дребезжат засушенные жилы
в задетом инструменте. Древесину
упрямо точит невидимка-жук.

Close

"Ik leg mijn oor bij een universum"

Ik leg mijn oor bij een universum dat ik zelf verzin:
het vult zich met muziek van buitenaf
en in het land binnenin mij
breken onvermijdelijk de dijken. Het zacht motief
vergroot mijn blijheid, lichtheid verheven
tot de tweede macht.

Maar iets laat mij me aan de slaap niet overgeven.
Op klaarlichte dag, in de pikdonkere nacht
hoor ik soms rare dingen. Wat is dat voor geluid?
Net gerammel van verdroogde pezen
in een instrument dat wordt beroerd. Hout
dat wordt verzaagd door de onzichtbare kever.

"I strain to listen"

I strain to listen for an imagined world:
one that absorbs music from the outside,
and will not preserve the borders
of an internal country. The peaceful theme
multiplies joy, doubles
my ease.

But something obstructs the oblivion of a dream.
On a moonless night or on a bright day
I hear something strange. Coming from where?
So desiccated tendons resonate
on a strummed instrument. An invisible
beetle stubbornly gnaws in the woodwork.

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère