Poetry International Poetry International
Gedicht

Athena Farrokhzad

"Oh proletarian of the animal world"

Oh proletarian of the animal world
how many times your weight have you carried
All the surplus value you give rise to
all the contempt you receive in exchange
When the whip doesn't wail the carrot dangles
like an unattainable reward
and the horse's equal you will never be
What fate for a creature
I can take your baskets now

"O proletariër van de dierenwereld"

O proletariër van de dierenwereld
hoeveel keer je gewicht heb je gedragen
Alle meerwaarde die jij voortbrengt
en alle spot die je in ruil ontvangt
Als de zweep niet striemt wiegelt de wortel
als een onbereikbare beloning
en de evenknie van het paard word je nooit
Wat een lot voor een schepsel
Ik kan je manden nu overnemen

 

"Åh djurvärldens proletär"

Åh djurvärldens proletär
hur många gånger din vikt har du burit
Allt mervärde du ger upphov till
och allt löje du får i gengäld
När piskan inte viner dinglar moroten
som en ouppnåelig belöning
och hästens jämlike blir du aldrig
Vilket öde för ett kreatur
Jag kan ta dina korgar nu

Close

"O proletariër van de dierenwereld"

O proletariër van de dierenwereld
hoeveel keer je gewicht heb je gedragen
Alle meerwaarde die jij voortbrengt
en alle spot die je in ruil ontvangt
Als de zweep niet striemt wiegelt de wortel
als een onbereikbare beloning
en de evenknie van het paard word je nooit
Wat een lot voor een schepsel
Ik kan je manden nu overnemen

 

"Oh proletarian of the animal world"

Oh proletarian of the animal world
how many times your weight have you carried
All the surplus value you give rise to
all the contempt you receive in exchange
When the whip doesn't wail the carrot dangles
like an unattainable reward
and the horse's equal you will never be
What fate for a creature
I can take your baskets now

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère