Poetry International Poetry International
Gedicht

James Noël

Extract from The migration of walls

It’s not every day we talk about walls Taboo subject, careful  Down there, they all make death
a question of walls

The civilisation of walls has come to an end   To again become viable, walls must fall down

Walls long precede us    Don’t bother counting the feet that make up a wall   Immeasurable search for a bubble in the depths  Man, mutated in a mist of sanding, can measure walls using his thighbone as a yardstick, to understand his evolution and his course through history

The walls we see from a distance are still just mock walls   Houses that are sometimes without windows or an emergency door merit a little meditation

Solid absence of ties, solid absence of social cement for species and spaces  The clinical case of the world is seriously critical at the foot of the wall   On this harsh side of the reality of walls, fundamentally, it’s life that ends up crushed

Let’s have a look at a chapter on the world, all in all, it’s nothing but a story of walls

Another colourful sunset and the wall helps itself to an ever-solid life
For walls colours are the special effects of make-up on eye-lids

Walls have smells but they really don’t like us to stick our noses in their business

There’s no point demonising walls  The problem starts with T-brackets, amongst other kinds of geometric tools   Landlords, big and small, weigh very heavy on the harsh wall market  The first stone was cast when the T-bracket came about, walls were then imposed as the only impassible horizon

Who was it that called the T-bracket the mother of tools  Does a tool marked up to the millimetre know how to be a mother

There is a new migration much stronger than the influx that moves blood in lines through all the hemispheres’ senses  A fierce migration that massacres the heart’s free roaming with iron bars

Within the realms of immigration services, it’s permissible to identify visible wall agents, they’re real characters, with their barcodes of men sold at a good price on the market

Walls are material proof of the burden of our times

De migratie van muren (fragmenten)

Muren, daar hebben we het niet dagelijks over  Let op: taboeonderwerp waarover iedereen zwijgt als het graf
De murenkwestie wordt doodgezwegen
 
De beschaving van muren is aan zijn einde gekomen  Om de muren weer levensvatbaar te maken, moeten ze vallen
 
De muren hebben een grote voorsprong op ons  Loont niet de moeite om de lengte van een muur in een aantal voeten uit te drukken  Peilloze queeste van een bubbel op de bodem  De mens, opgegaan in de waas van zijn eigen geschaaf, kan zich inspannen om de muren met zijn dijbeen de maat te nemen, om hun evolutie en hun gang door de geschiedenis te begrijpen
 
Muren die van een afstand worden bekeken blijven slechts een façade  We zouden eens op de muren moeten mediteren van de huizen die vaak geen ramen of nooduitgang hebben Geen enkel zicht op het menselijke
 
Massale afwezigheid van schakels, massieve afwezigheid van sociaal cement tussen ras en ruimte Uiterst kritiek de klinische toestand van de wereld aan de voet van de muur  De harde realiteit van muren: aan de basis ligt het leven dat wordt verpletterd
  
Laten we het hoofdstuk van de wereld aansnijden, in grote lijnen slechts een verhaal over muren
 
Nog een likje verf en de muur waagt zich aan een volhardend leven  Kleuren op muren hebben hetzelfde effect als betoverende oogschaduw op de oogleden
 
De muren hebben geuren maar houden er niet van als je hun neus in hun zaakjes steekt
 
Het heeft geen zin om de muren de schuld te geven  Het probleem grijpt onder andere terug op de geodriehoek en andere instrumenten voor variabele meetkunde  De eigenaren, klein en groot, tillen nogal zwaar aan de moeilijke markt voor muren  Sinds de jeugdjaren van de geodriehoek hebben ze de eerste steen gelegd en vervolgens zijn ze zover gegaan om muren te bouwen als enige onoverwinnelijke horizon
 
Wie heeft gezegd dat de geodriehoek in de kinderschoenen van de instrumenten stond  Een instrument dat zo tot op de millimeter is afgebakend, kan dat een kindertijd hebben
 
Er bestaat een nieuwe migratie, veel sterker nog dan die van de stroming die het bloed opstuwt in alle richtingen van de hemisferen  Een hardvochtige migratie die met mokerslagen de vrije grond van het hart afslacht
 
Op de afdelingen van de immigratiediensten is het mogelijk de zichtbare vertegenwoordigers van de muren te identificeren, ze zijn heuse cijfers, worden met hun menselijke barcode tegen stevige prijzen verkocht op de markt
 
De muren zijn de materiële bewijzen van de laag-bij-de-grondse zwaarte van onze tijd

Extraits de la Migration des murs

Ce n’est pas tous les jours qu’on parle des murs  Attention sujet tabou  Là-dessus, c’est  tout le monde qui fait le mort
la question des murs

La civilisation des murs est arrivée à sa fin Pour que les murs redeviennent viables, ils doivent tomber

Les murs ont sur nous une longueur d'avance  Pas la peine de chercher le nombre de pieds que fait un mur  Quête sans niveau avec une bulle en profondeur  L’homme, muté là dans le flou de son ponçage, peut s’atteler à mesurer les murs à l’aune de ses fémurs, pour comprendre leur évolution et leur  marche dans l’histoire

Les murs que l’on regarde à distance demeurent juste des murs de façade  Il faudrait un peu méditer sur les murs  des maisons qui parfois sont sans fenêtre, ni porte de secours  Nulle vue qui ne donne sur l’humain

Solide absence de liens, solide absence de ciment social des espèces et des espaces Fortement critique le cas clinique du monde au pied du mur De ce côté dur de la réalité des murs, c’est à la base la vie qui en sort écrasée

Abordons le chapitre du monde, en gros, ce n'est qu'une histoire de murs


Encore une couche de couleur et le mur se tape d’une vie plus que ferme  Les couleurs sont pour les murs  effets spéciaux de maquillage sur les paupières

Les murs ont des odeurs mais  n’aiment surtout pas qu’on mette le nez dans leurs affaires

Cela ne sert à rien de diaboliser les murs  Le problème remonte à l’équerre, parmi d’autres instruments à géométrie variable  Les propriétaires, petits et gros, pèsent très lourd sur le dur marché des murs  Dès l’enfance de l’équerre, ils ont posé la première pierre, ils sont arrivés ensuite à imposer les murs comme seul horizon indépassable

Qui a dit que l'équerre était l'enfance des instruments  Un instrument marqué à ce point au millimètre, saurait-il avoir une enfance


Il existe une nouvelle migration beaucoup plus forte que celle des flux qui poussent le sang à bouger les lignes dans tous les sens des hémisphères Une migration en dur qui massacre le champ libre du cœur à coups de barre de fer

Dans les rayons des services de l’immigration, il est loisible d’identifier les agents visibles des murs, ce sont de vrais numéros, avec leurs code-barres d’hommes vendus au prix fort sur le marché

Les murs sont des preuves matérielles de la lourdeur de notre époque
Close

De migratie van muren (fragmenten)

Muren, daar hebben we het niet dagelijks over  Let op: taboeonderwerp waarover iedereen zwijgt als het graf
De murenkwestie wordt doodgezwegen
 
De beschaving van muren is aan zijn einde gekomen  Om de muren weer levensvatbaar te maken, moeten ze vallen
 
De muren hebben een grote voorsprong op ons  Loont niet de moeite om de lengte van een muur in een aantal voeten uit te drukken  Peilloze queeste van een bubbel op de bodem  De mens, opgegaan in de waas van zijn eigen geschaaf, kan zich inspannen om de muren met zijn dijbeen de maat te nemen, om hun evolutie en hun gang door de geschiedenis te begrijpen
 
Muren die van een afstand worden bekeken blijven slechts een façade  We zouden eens op de muren moeten mediteren van de huizen die vaak geen ramen of nooduitgang hebben Geen enkel zicht op het menselijke
 
Massale afwezigheid van schakels, massieve afwezigheid van sociaal cement tussen ras en ruimte Uiterst kritiek de klinische toestand van de wereld aan de voet van de muur  De harde realiteit van muren: aan de basis ligt het leven dat wordt verpletterd
  
Laten we het hoofdstuk van de wereld aansnijden, in grote lijnen slechts een verhaal over muren
 
Nog een likje verf en de muur waagt zich aan een volhardend leven  Kleuren op muren hebben hetzelfde effect als betoverende oogschaduw op de oogleden
 
De muren hebben geuren maar houden er niet van als je hun neus in hun zaakjes steekt
 
Het heeft geen zin om de muren de schuld te geven  Het probleem grijpt onder andere terug op de geodriehoek en andere instrumenten voor variabele meetkunde  De eigenaren, klein en groot, tillen nogal zwaar aan de moeilijke markt voor muren  Sinds de jeugdjaren van de geodriehoek hebben ze de eerste steen gelegd en vervolgens zijn ze zover gegaan om muren te bouwen als enige onoverwinnelijke horizon
 
Wie heeft gezegd dat de geodriehoek in de kinderschoenen van de instrumenten stond  Een instrument dat zo tot op de millimeter is afgebakend, kan dat een kindertijd hebben
 
Er bestaat een nieuwe migratie, veel sterker nog dan die van de stroming die het bloed opstuwt in alle richtingen van de hemisferen  Een hardvochtige migratie die met mokerslagen de vrije grond van het hart afslacht
 
Op de afdelingen van de immigratiediensten is het mogelijk de zichtbare vertegenwoordigers van de muren te identificeren, ze zijn heuse cijfers, worden met hun menselijke barcode tegen stevige prijzen verkocht op de markt
 
De muren zijn de materiële bewijzen van de laag-bij-de-grondse zwaarte van onze tijd

Extract from The migration of walls

It’s not every day we talk about walls Taboo subject, careful  Down there, they all make death
a question of walls

The civilisation of walls has come to an end   To again become viable, walls must fall down

Walls long precede us    Don’t bother counting the feet that make up a wall   Immeasurable search for a bubble in the depths  Man, mutated in a mist of sanding, can measure walls using his thighbone as a yardstick, to understand his evolution and his course through history

The walls we see from a distance are still just mock walls   Houses that are sometimes without windows or an emergency door merit a little meditation

Solid absence of ties, solid absence of social cement for species and spaces  The clinical case of the world is seriously critical at the foot of the wall   On this harsh side of the reality of walls, fundamentally, it’s life that ends up crushed

Let’s have a look at a chapter on the world, all in all, it’s nothing but a story of walls

Another colourful sunset and the wall helps itself to an ever-solid life
For walls colours are the special effects of make-up on eye-lids

Walls have smells but they really don’t like us to stick our noses in their business

There’s no point demonising walls  The problem starts with T-brackets, amongst other kinds of geometric tools   Landlords, big and small, weigh very heavy on the harsh wall market  The first stone was cast when the T-bracket came about, walls were then imposed as the only impassible horizon

Who was it that called the T-bracket the mother of tools  Does a tool marked up to the millimetre know how to be a mother

There is a new migration much stronger than the influx that moves blood in lines through all the hemispheres’ senses  A fierce migration that massacres the heart’s free roaming with iron bars

Within the realms of immigration services, it’s permissible to identify visible wall agents, they’re real characters, with their barcodes of men sold at a good price on the market

Walls are material proof of the burden of our times
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère