Poetry International Poetry International
Gedicht

Santiago Vera

Sources of law

I’m a woman.
I have my rights. I’m a little boy.
I have my rights. I’m
A piece of furniture. I have my rights I’m
A black man I have my rights I’m a
Poor man I have my rights I’m all
About working from dawn to dusk, nothing, about imagining
How I’m going to put food on the table, nothing, but certainly
About imagining a bone look: circumstances, I heard you
Say something about the Universal Declaration of Human Rights
Circumstances, how many of you
Are there? Because once it’s been crystallized this way
The very circumstance that conquered the law
What kinds
of rights do you enjoy? The woman cries: None!
The little boy: None! The black man: None! The poor man:
None! The piece of furniture doesn’t say a word.

Bronnen van het recht

Ik ben een vrouw.
Ik heb mijn rechten. Ik ben een kind.
Ik heb mijn rechten. Ik ben
Een meubel. Ik heb mijn rechten ik ben
Een zwarte man ik heb mijn rechten ik ben een
Arme man ik heb mijn rechten ik ben
Van werken van vroeg tot laat, niets, van me inbeelden
Wat ik ga eten, niets, maar wel
Bedenk ik een bot kijk: omstandigheden, iets
Hoorde ik je zeggen over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Omstandigheden, met hoeveel
Zijn jullie? Want nu de omstandigheid
die het recht heeft veroverd zo is uitgekristalliseerd
Is de vraag van welke
Soorten rechten is er sprake? De vrouw protesteert: geen enkel!
Het kind: geen enkel! De zwarte man: geen enkel! De arme man:
Geen enkel! Het meubel spreekt zich niet uit.

Fuentes del derecho

Soy mujer.
Tengo mis derechos. Soy un niño.
Tengo mis derechos. Soy
Un mueble. Tengo mis derechos soy
Un negro tengo mis derechos soy un
Pobre tengo mis derechos soy
De trabajar temprano y tarde, nada, de imaginar
De qué voy a comer, nada, pero sí
De figurarme un hueso mira: circunstancias, algo
Te oí decir sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Circunstancias, ¿cuántas
Son ustedes? Porque al haber cristalizado así
La propia circunstancia que conquistó el derecho
¿De qué
Tipos de derechos goza? La mujer reclama: ¡de ninguno!
El niño: ¡de ninguno!, el negro: ¡de ninguno!, el pobre:
¡De ninguno! El mueble no se pronuncia.
Close

Bronnen van het recht

Ik ben een vrouw.
Ik heb mijn rechten. Ik ben een kind.
Ik heb mijn rechten. Ik ben
Een meubel. Ik heb mijn rechten ik ben
Een zwarte man ik heb mijn rechten ik ben een
Arme man ik heb mijn rechten ik ben
Van werken van vroeg tot laat, niets, van me inbeelden
Wat ik ga eten, niets, maar wel
Bedenk ik een bot kijk: omstandigheden, iets
Hoorde ik je zeggen over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Omstandigheden, met hoeveel
Zijn jullie? Want nu de omstandigheid
die het recht heeft veroverd zo is uitgekristalliseerd
Is de vraag van welke
Soorten rechten is er sprake? De vrouw protesteert: geen enkel!
Het kind: geen enkel! De zwarte man: geen enkel! De arme man:
Geen enkel! Het meubel spreekt zich niet uit.

Sources of law

I’m a woman.
I have my rights. I’m a little boy.
I have my rights. I’m
A piece of furniture. I have my rights I’m
A black man I have my rights I’m a
Poor man I have my rights I’m all
About working from dawn to dusk, nothing, about imagining
How I’m going to put food on the table, nothing, but certainly
About imagining a bone look: circumstances, I heard you
Say something about the Universal Declaration of Human Rights
Circumstances, how many of you
Are there? Because once it’s been crystallized this way
The very circumstance that conquered the law
What kinds
of rights do you enjoy? The woman cries: None!
The little boy: None! The black man: None! The poor man:
None! The piece of furniture doesn’t say a word.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère