Poetry International Poetry International
Gedicht

Ann Vickery

UN4SEEN FXS

ONVERW8E EFXXKTEN

Type Of Fout: mijn leefde voor jou is
elke dag peer; alle fruitigste
prille dagen van mijn onverbluffende jeugd
lekker ferm en auw, slap dat loopt in roompjes
langs mijn binnendringers
jonge slaat een plakboel zachter. Verlep. Gezucht op naar kleffen.
mijn binnenkustbetrekkingen ten toon,
voor ieder1-2-3 te cc-ien? Kan ik
vloeiende godsvloeken voor jou fluiten als mijn stemming immer
lied aan de vreugde autocorrigeert
tot niet naar geneugten
en zegt dat je een shit bent?
Mondschimmel zo naderhand van component Blut bigzwijn,
mijn blindblije bruidoven met zijn blonde broden. Roetsj die reuring
forever and ever. Alleen een zwanenstijl
van Marlena, vullesrevival &
vertild mijn kleven aan blauwe hengel. Ben ik at unfinidum getagged
aan jou, mon behaaglijke Parisienne avond? Rijt de pijn open
en beboter ruim terwijl warm. Eigengereid is het beste 
voor schoonmaak onder hout terwijl jij je er met een handje-van-lijden vanaf maakt.
Liefde lijkt hoe langer hoe meer op louvres
als je dit hart probeert te sms’en en enkel glasnost vindt.
Gemeenschappelijk bezit is nu een gesloten venster,
klooien met alleen tekst veroorzaakt onverwachte fonts:
Ik ben stokstijf geblokkeerd. 
 

UN4SEEN FXS

Typographical err Or makes me live you more
peach day; all the fruitiest
salad days of my unastounding youth
fresh firm to ouch, sluice running rivulets 
down my hum-dingers
leaves of green a sticky miss. Wilt. Upturned fascia to cuss,
my inner coast dealings on display, 
here they are 4 all 2 cc. Can I 
whistle fluent profanities to you if my mood autocorrects 
song to joy always as
sing tomboy 
and says you are a shit?
Moonlight soon after by compost Lord pig’s van, 
my blind blissful germ and his bland loaves. Fly this motion 
through a sow’s and years. Take a sissy stile 
from Marlena, garbage revival &
tolled mine leaven in blue angle. Am I four ever tagged 
to you displeasing Parisienne evening? Tear open the pain
and butter freely while warm. Home-maid is best 
for service cleaning while you make light work of it.
Love looks more and more like louvers
when you try to sms this heart and find only glasnost.
Common ownership is now a closed window, 
text only tampering provokes sudden fonts:
I am wooden blocked. 
 
Close

ONVERW8E EFXXKTEN

Type Of Fout: mijn leefde voor jou is
elke dag peer; alle fruitigste
prille dagen van mijn onverbluffende jeugd
lekker ferm en auw, slap dat loopt in roompjes
langs mijn binnendringers
jonge slaat een plakboel zachter. Verlep. Gezucht op naar kleffen.
mijn binnenkustbetrekkingen ten toon,
voor ieder1-2-3 te cc-ien? Kan ik
vloeiende godsvloeken voor jou fluiten als mijn stemming immer
lied aan de vreugde autocorrigeert
tot niet naar geneugten
en zegt dat je een shit bent?
Mondschimmel zo naderhand van component Blut bigzwijn,
mijn blindblije bruidoven met zijn blonde broden. Roetsj die reuring
forever and ever. Alleen een zwanenstijl
van Marlena, vullesrevival &
vertild mijn kleven aan blauwe hengel. Ben ik at unfinidum getagged
aan jou, mon behaaglijke Parisienne avond? Rijt de pijn open
en beboter ruim terwijl warm. Eigengereid is het beste 
voor schoonmaak onder hout terwijl jij je er met een handje-van-lijden vanaf maakt.
Liefde lijkt hoe langer hoe meer op louvres
als je dit hart probeert te sms’en en enkel glasnost vindt.
Gemeenschappelijk bezit is nu een gesloten venster,
klooien met alleen tekst veroorzaakt onverwachte fonts:
Ik ben stokstijf geblokkeerd. 
 

UN4SEEN FXS

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère