Poetry International Poetry International
Gedicht

Ann Vickery

AT HEATHERLIE QUARRY

IN DE HEATHERLIE STEENGROEVE

langs het pad,
immortellen in bloei; ragfijne kopjes
die vandalen plukken voor gevaasde mijmerij,
geen hei hier, slechts wilde bloemen wit,
geel, roze bloemen. overal.

vandaag is er geen steenhouwen
alleen steenbeschouwen, het halve werk goed begonnen
ik tracht iets te woordlozen
als ‘ikke was hier 2011’
graffiti als ouderwets sms’en
die van je eigen markeren
’s lands poëtica parkeren
op getructe koloniale wijs.

welke andere geschiedenissen maken hier 
immersmachtend groeven? de ruiming van land &
verwoeste keet ten spijt. hoe dys-scriptief
te lezen, men vroege de groeve
als industrieterrein of toeristische attractie,
het plichtmatige consumeer & misbruik
van het sublieme ongegord.

dit gedicht reconstrueert à la kindeke Babel
een monument, geschiedenissen gesteente
  ooit getransporteerd naar Melbourne 
  om sofisterij van de State Library te schragen, surplusplaten vol
littekens & achtergelaten. sommige vormen van het verleden overgedragen
gekoesterd extract (spreekt boekdelen)

rond schrale mijnhutten, drie kinderen 

verstoppertje, een ander spel
(vossen hier nu gelokt)
(proberen) aan de ketting te trekken
van de oude trolley weggeroest op kapotte sporen. 
toekomstende handen vinden alleen speelgoedvormen
& zullen zich deze dag niet herinneren. behalve
drie meeneemimmortellen:
voor altijd souvenirs?   
 

AT HEATHERLIE QUARRY

by the track,
everlastings in bloom; paper-fine heads 
that vandals cut for vased reverie.
no heather here, only wildflowers white,
yellow, pinks. everywhere.


today there is no stonemason
only stonemusing, all in a day’s labour. 
I find myself gariwording
a kind of “I woz ’ere 2011” 
graffiti as old-fashioned texting
marking one’s own,
parking the national poetics
in sleight colonial fashion.

what other histories striate here
everlongingly? land removal &
razed ken notwithstanding. how to read 
dys-scriptively, query the quarry 
as industrial site or tourist point, 
the perfunctory consume & abuse 
of sublimity ungirded.


this poem as Babel enfant reconstructs
a monument, stories the stone 
once transported to Melbourne
to support State Library sophistries. surplus slabs left
scarred & abandoned. some forms of the past handed on 
treasured extract (speaks volumes).

around stark mining huts, three children 

hide & seek, a different game 
(foxes now baited here) 
(try to) pull the chain 
of the old trolley rusted on broken lines.
futuring hands find only toy forms
& will not remember this day. except
for three take-home everlastings:
forever keepsakes?
 
 
Close

IN DE HEATHERLIE STEENGROEVE

langs het pad,
immortellen in bloei; ragfijne kopjes
die vandalen plukken voor gevaasde mijmerij,
geen hei hier, slechts wilde bloemen wit,
geel, roze bloemen. overal.

vandaag is er geen steenhouwen
alleen steenbeschouwen, het halve werk goed begonnen
ik tracht iets te woordlozen
als ‘ikke was hier 2011’
graffiti als ouderwets sms’en
die van je eigen markeren
’s lands poëtica parkeren
op getructe koloniale wijs.

welke andere geschiedenissen maken hier 
immersmachtend groeven? de ruiming van land &
verwoeste keet ten spijt. hoe dys-scriptief
te lezen, men vroege de groeve
als industrieterrein of toeristische attractie,
het plichtmatige consumeer & misbruik
van het sublieme ongegord.

dit gedicht reconstrueert à la kindeke Babel
een monument, geschiedenissen gesteente
  ooit getransporteerd naar Melbourne 
  om sofisterij van de State Library te schragen, surplusplaten vol
littekens & achtergelaten. sommige vormen van het verleden overgedragen
gekoesterd extract (spreekt boekdelen)

rond schrale mijnhutten, drie kinderen 

verstoppertje, een ander spel
(vossen hier nu gelokt)
(proberen) aan de ketting te trekken
van de oude trolley weggeroest op kapotte sporen. 
toekomstende handen vinden alleen speelgoedvormen
& zullen zich deze dag niet herinneren. behalve
drie meeneemimmortellen:
voor altijd souvenirs?   
 

AT HEATHERLIE QUARRY

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère