Poetry International Poetry International
Gedicht

Kim Moore

A Psalm for the Scaffolders

Een psalm voor de steigerbouwers

die balanceerden als koorddansers,
die sneller de verankering op konden
rennen dan jij of ik een ladder
konden beklimmen, die rode korte broeken
droegen en werkten met bloot bovenlijf,
die hun veiligheidshesjes doormidden knipten,
een psalm voor de steigerbouwers
en hun busjes, hun laarzen met stalen
punten, hun koffiemokken,
een psalm voor hen die leerden een steiger
op te richten staande op een enkele plank,
een psalm voor de steigerbouwer
die een zesduimer in een stuk hout kon jagen
met zijn palm, een psalm
voor hen die niet van regels houden
of dat dingen te lang duren, die nu niet
onbeschermd naar hun werk toe mogen,
die hun veiligheidshesjes niet mogen verknippen
of klimmen zonder ladders, die te allen tijde
drie planken moeten gebruiken,
een psalm voor de steigerbouwers
die vallen met het harnas aan,
die binnen tien minuten gered moeten worden,
een psalm voor de steigerbouwer die viel
op open terrein, een pijp die meegaf,
die lange, trage val, een psalm voor hem,
die tien meter viel en het overleefde,
een psalm voor de steigerbouwer
die hem zag vallen, een psalm voor hen
die bovenop gebouwen staan, terwijl de wind fluit
in hun oren, de hemel in hun stemmen,
voor hen die tillen en dragen
en roepen en vloeken, voor hen
die de lengtes van planken en pijpen
kunnen declameren als een lied, een psalm voor hen,
degenen die hoogtevrees hebben
maar dat hun hele leven verborgen hielden,
een psalm voor hen die te lang werken,
een psalm voor mijn vader, een psalm voor hem.

A Psalm for the Scaffolders

who balanced like tightrope walkers,
who could run up the bracing
faster than you or I could climb
a ladder, who wore red shorts
and worked bare-chested,
who cut their safety vests in half,
a psalm for the scaffolders
and their vans, their steel
toe-capped boots, their coffee mugs,
a psalm for those who learnt
to put up a scaffold standing
on just one board, a psalm
for the scaffolder who could put
a six-inch nail in a piece of wood
with just his palm, a psalm
for those who don’t like rules
or things taking too long, who now
mustn’t go to work uncovered,
who mustn’t cut their safety vests
or climb without ladders, who must
use three boards at all times,
a psalm for the scaffolders
who fall with a harness on,
who have ten minutes to be rescued,
a psalm for the scaffolder who fell
in a clear area, a tube giving way,
that long slow fall, a psalm for him,
who fell thirty feet and survived,
a psalm for the scaffolder
who saw him fall, a psalm for those
at the top of buildings, the wind whistling
in their ears, the sky in their voices,
for those who lift and carry
and shout and swear, for those
who can recite the lengths of boards
and tubes like a song, a psalm for them,
the ones who don’t like heights
but spent their whole life hiding it,
a psalm for those who work too long,
a psalm for my father, a psalm for him.
Kim Moore

Kim Moore

(Verenigd Koninkrijk, 1981)

Landen

Ontdek andere dichters en gedichten uit Verenigd Koninkrijk

Gedichten Dichters

Talen

Ontdek andere dichters en gedichten in het Engels

Gedichten Dichters
Close

Een psalm voor de steigerbouwers

die balanceerden als koorddansers,
die sneller de verankering op konden
rennen dan jij of ik een ladder
konden beklimmen, die rode korte broeken
droegen en werkten met bloot bovenlijf,
die hun veiligheidshesjes doormidden knipten,
een psalm voor de steigerbouwers
en hun busjes, hun laarzen met stalen
punten, hun koffiemokken,
een psalm voor hen die leerden een steiger
op te richten staande op een enkele plank,
een psalm voor de steigerbouwer
die een zesduimer in een stuk hout kon jagen
met zijn palm, een psalm
voor hen die niet van regels houden
of dat dingen te lang duren, die nu niet
onbeschermd naar hun werk toe mogen,
die hun veiligheidshesjes niet mogen verknippen
of klimmen zonder ladders, die te allen tijde
drie planken moeten gebruiken,
een psalm voor de steigerbouwers
die vallen met het harnas aan,
die binnen tien minuten gered moeten worden,
een psalm voor de steigerbouwer die viel
op open terrein, een pijp die meegaf,
die lange, trage val, een psalm voor hem,
die tien meter viel en het overleefde,
een psalm voor de steigerbouwer
die hem zag vallen, een psalm voor hen
die bovenop gebouwen staan, terwijl de wind fluit
in hun oren, de hemel in hun stemmen,
voor hen die tillen en dragen
en roepen en vloeken, voor hen
die de lengtes van planken en pijpen
kunnen declameren als een lied, een psalm voor hen,
degenen die hoogtevrees hebben
maar dat hun hele leven verborgen hielden,
een psalm voor hen die te lang werken,
een psalm voor mijn vader, een psalm voor hem.

A Psalm for the Scaffolders

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère