Poetry International Poetry International
Gedicht

Kim Moore

BOXER

BOKSER

Als ik het achterwaarts kon laten gebeuren
dat jij opnieuw beginnen kon dan deed ik dat,
beginnen met jou op de vloer,
de dokter in slow motion
die achteruit de ring verlaat, het geschreeuw
van het publiek weer in hun kelen getrokken,
jouw trainer, met gespreide armen, trekt zich terug
in de hoek terwijl er mannen van stoelen
en tafels klimmen, en jij weer verrijst, zo lang,
sta je in de seconden stilte van voordat
je viel, en het andere meisje, de vechter,
zie haar arm om jouw kaak heen gaan
en ervan weg, je moeder van haar knieën
komen, haar handen die nog altijd beven,
terwijl de tweede ronde zich ontvouwt
en in plaats van naar voren te gaan,
zoals je kleine Ierse trainer je gezegd had,
ga je ervan weg, terug de hoek in,
waar hij je gebitsbeschermer verwijdert,
teder als was je hem eigen.
Het water vliegt als bij toverslag uit je mond
en weer de fles in en de eerste ronde
spoelt terug, jullie slagen ontrollen zich
tot het begin van het gevecht, waar het luiden
van de bel jullie nu doet stoppen met dansen
als je elkaar ontmoet in het midden,
elkaar de handschoenen aantikt, zet ‘m op
toefluistert en ieder terugdanst naar zijn hoek,
jullie ogen op elkaar gericht terwijl het lied
dat je koos om op binnen te lopen zichzelf terugzingt
naar de beginakkoorden en de trainer
je hoofd los wikkelt uit de hoofdbeschermer,
je handschoenen losmaakt en dan ben je plots
de ring uit, met je kruisbeschermer,
je borstschild, baan je je een weg
de zaal vol mannen rond,
een krijger voor je ook maar binnenkwam.

BOXER

If I could make it happen backwards
so you could start again I would,
beginning with you on the floor,
the doctor in slow motion
reversing from the ring, the screams
of the crowd pulled back in their throats,
your coach, arms outstretched, retreats
to the corner as men get down from chairs
and tables, and you rise again, so tall,
standing in that stillness in the seconds
before you fell, and the other girl, the fighter,
watch her arm move around and away
from your jaw, and your mother rises
from her knees, her hands still shaking,
as the second round unravels itself
and instead of moving forward,
as your little Irish coach told you to,
you move away, back into the corner,
where he takes your mouth guard out
as gently as if you were his own.
The water flies like magic from your mouth
and back into the bottle and the first round
is in reverse, your punches unrolling
to the start of the fight, when the sound
of the bell this time will stop you dancing
as you meet in the middle, where you come
and touch gloves and whisper good luck
and you dance to your corners again,
your eyes fixed on each other as the song
you chose to walk into sings itself back
to its opening chords and your coach
unwraps your head from the headguard,
unfastens your gloves, and you’re out
of the ring, with your groin guard,
your breast protector, you’re striding
round that room full of men,
a warrior even before you went in.
Kim Moore

Kim Moore

(Verenigd Koninkrijk, 1981)

Landen

Ontdek andere dichters en gedichten uit Verenigd Koninkrijk

Gedichten Dichters

Talen

Ontdek andere dichters en gedichten in het Engels

Gedichten Dichters
Close

BOKSER

Als ik het achterwaarts kon laten gebeuren
dat jij opnieuw beginnen kon dan deed ik dat,
beginnen met jou op de vloer,
de dokter in slow motion
die achteruit de ring verlaat, het geschreeuw
van het publiek weer in hun kelen getrokken,
jouw trainer, met gespreide armen, trekt zich terug
in de hoek terwijl er mannen van stoelen
en tafels klimmen, en jij weer verrijst, zo lang,
sta je in de seconden stilte van voordat
je viel, en het andere meisje, de vechter,
zie haar arm om jouw kaak heen gaan
en ervan weg, je moeder van haar knieën
komen, haar handen die nog altijd beven,
terwijl de tweede ronde zich ontvouwt
en in plaats van naar voren te gaan,
zoals je kleine Ierse trainer je gezegd had,
ga je ervan weg, terug de hoek in,
waar hij je gebitsbeschermer verwijdert,
teder als was je hem eigen.
Het water vliegt als bij toverslag uit je mond
en weer de fles in en de eerste ronde
spoelt terug, jullie slagen ontrollen zich
tot het begin van het gevecht, waar het luiden
van de bel jullie nu doet stoppen met dansen
als je elkaar ontmoet in het midden,
elkaar de handschoenen aantikt, zet ‘m op
toefluistert en ieder terugdanst naar zijn hoek,
jullie ogen op elkaar gericht terwijl het lied
dat je koos om op binnen te lopen zichzelf terugzingt
naar de beginakkoorden en de trainer
je hoofd los wikkelt uit de hoofdbeschermer,
je handschoenen losmaakt en dan ben je plots
de ring uit, met je kruisbeschermer,
je borstschild, baan je je een weg
de zaal vol mannen rond,
een krijger voor je ook maar binnenkwam.

BOXER

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère