Poetry International Poetry International
Gedicht

Yanko González

[arthur]

foraGermanitisesvengoodtohavesomewhatlengthywordsinhismouth, forhethinksslowly,
andtheygivehimtimetoreflect.

What little honesty there is among writers. It is evident in the outrageous way they misquote the writings of others. I find passages of my work completely disfigured (…).

The French, even the Academies, give insulting treatment to the Greek tongue. They take her words to disfigure them: they write, for example, etiologie, esthétique (...), also Oedipe, Andromaque, etc.; that is to say, they write the Greek words as would a French farmhand who had heard the words pronounced to others. (...) To see the Greek tongue mistreated in favor of a jargon as repugnant as their French (this Italian spoiled in the most loathsome manner, the long and repulsive final syllables and the nasal sound) is a spectacle comparable to that offered by a spider from the West Indies when it eats a hummingbird, or a frog when it engulfs a butterfly.

What little honesty there is among writers. It is evident in the outrageous way they misquote from the writings of others. I find passages of my work completely disfigured (…).

[arthur]

voorDuitsersishetzelfswelgoeddatdewoordenwatlangerzijn, omdatzetraagzijnvangeest,
zohebbenzemeertijdomnatedenken.

Wat zijn schrijvers toch onoprecht. Dat blijkt wel uit de schaamteloosheid waarmee ze hun citaten uit andermans teksten verdraaien. Passages uit mijn werken tref ik compleet misvormd aan (…).

De Fransen, de Academies incluis, gaan schandalig om met de Griekse taal. Ze nemen er woorden uit over om ze te verminken: ze schrijven, bijvoorbeeld, etiologie, esthétique (...), of ook Oedipe, Andromaque, enz.; d.w.z., ze schrijven de Griekse woorden precies zoals een Franse boerenknecht dat zou doen, als hij ze ergens had opgevangen. (...) Het Grieks mishandeld te zien ten gunste van een dergelijk weerzinwekkend jargon als het Franse (dat op de afschuwelijkste wijze verpeste Italiaans met zijn walgelijk lange eindlettergrepen en dat nasale geluid) is een spektakel vergelijkbaar met de aanblik van een West-Indische reuzenspin die een kolibrie naar binnen werkt, of een pad die een vlinder verslindt.

Wat zijn schrijvers toch onoprecht. Dat blijkt wel uit de schaamteloosheid waarmee ze hun citaten uit andermans teksten verdraaien. Passages uit mijn werken tref ik compleet misvormd aan (…).

[arthur]

paralosalemanesesinclusobuenoquelaspalabrasseanalgolargas, puescomosontardosdepensamiento, asídisponendetiempoparareflexionar.

Qué poca honradez hay entre los escritores. Se hace patente en la desvergüenza con que falsean sus citas de escritos ajenos. Pasajes de mis obras los encuentro completamente desfigurados (...).

Los franceses, incluidas las Academias, dan a la lengua griega un trato ultrajante. Toman de ella palabras para desfigurarlas: escriben, por ejemplo, etiologie, esthétique (...), o también Oedipe, Andromaque, etc.; es decir, escriben las palabras griegas tal y como lo haría un gañán francés que las hubiese oído pronunciar a otros. (...) Ver maltratada la lengua griega a favor de una jerga tan repugnante como es de suyo la francesa (este italiano echado a perder de la manera más repugnante, con las largas y repulsivas sílabas finales y el sonido nasal) es un espectáculo comparable al que ofrece una araña de las Indias Occidentales cuando se come un colibrí, o un sapo cuando engulle a una mariposa.

Qué poca honradez hay entre los escritores. Se hace patente en la desvergüenza con que falsean sus citas de escritos ajenos. Pasajes de mis obras los encuentro completamente desfigurados (...).
Close

[arthur]

voorDuitsersishetzelfswelgoeddatdewoordenwatlangerzijn, omdatzetraagzijnvangeest,
zohebbenzemeertijdomnatedenken.

Wat zijn schrijvers toch onoprecht. Dat blijkt wel uit de schaamteloosheid waarmee ze hun citaten uit andermans teksten verdraaien. Passages uit mijn werken tref ik compleet misvormd aan (…).

De Fransen, de Academies incluis, gaan schandalig om met de Griekse taal. Ze nemen er woorden uit over om ze te verminken: ze schrijven, bijvoorbeeld, etiologie, esthétique (...), of ook Oedipe, Andromaque, enz.; d.w.z., ze schrijven de Griekse woorden precies zoals een Franse boerenknecht dat zou doen, als hij ze ergens had opgevangen. (...) Het Grieks mishandeld te zien ten gunste van een dergelijk weerzinwekkend jargon als het Franse (dat op de afschuwelijkste wijze verpeste Italiaans met zijn walgelijk lange eindlettergrepen en dat nasale geluid) is een spektakel vergelijkbaar met de aanblik van een West-Indische reuzenspin die een kolibrie naar binnen werkt, of een pad die een vlinder verslindt.

Wat zijn schrijvers toch onoprecht. Dat blijkt wel uit de schaamteloosheid waarmee ze hun citaten uit andermans teksten verdraaien. Passages uit mijn werken tref ik compleet misvormd aan (…).

[arthur]

foraGermanitisesvengoodtohavesomewhatlengthywordsinhismouth, forhethinksslowly,
andtheygivehimtimetoreflect.

What little honesty there is among writers. It is evident in the outrageous way they misquote the writings of others. I find passages of my work completely disfigured (…).

The French, even the Academies, give insulting treatment to the Greek tongue. They take her words to disfigure them: they write, for example, etiologie, esthétique (...), also Oedipe, Andromaque, etc.; that is to say, they write the Greek words as would a French farmhand who had heard the words pronounced to others. (...) To see the Greek tongue mistreated in favor of a jargon as repugnant as their French (this Italian spoiled in the most loathsome manner, the long and repulsive final syllables and the nasal sound) is a spectacle comparable to that offered by a spider from the West Indies when it eats a hummingbird, or a frog when it engulfs a butterfly.

What little honesty there is among writers. It is evident in the outrageous way they misquote from the writings of others. I find passages of my work completely disfigured (…).
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère