Poetry International Poetry International
Gedicht

Jan H. Mysjkin

DEAD CITY

There was a city as big as New York       Then
           the conquerors came       And killed everything
Destroyed everything       The city never came alive again

           The grass grew there       Plants       Trees
Lianas       Bear and deer came to drink there
           at the large stone fountains

Erected by the piety of mayors to quench the thirst
           of the homeless       Hurricanes have carried off
The wood and concrete       Only the rows of steel

           pillars that supported them have remained
Standing       And are still standing       At regular intervals
           they stand upright between the sky-storming

Trees       Their positions indicate the form and location
           of the houses       They are there by the hundreds
Of thousands       A couple of statues of the Founding Fathers

            too massive for the conquerors to overturn them
Or smash them       Still meditating       In the loneliness
           of the jungle       Dream within dream within dream

I walked between those lonely Founding Fathers
           and those houses       And all that remains of them
Now resembles trunks of rusty metal.

DODE STAD

DODE STAD

Er was een stad zo groot als New York       Toen
          zijn de veroveraars gekomen       En hebben alles gedood
En verwoest       De stad kwam nooit weer tot leven

          Het gras is er opgeschoten       Planten       Bomen
Lianen       Beren en herten kwamen er drinken
          aan de grote stenen fonteinen

Door de vroomheid van burgemeesters opgetrokken
          om de daklozen te lessen       Orkanen hebben hout
En beton meegesleurd        Alleen de rijen stalen

          pijlers die ze ondersteunden zijn recht blijven
Staan       En staan er nog steeds       Op geregelde afstanden
          richten ze zich op tussen de hemelbestormende

Bomen       De plaatsing ervan duidt de vorm en de plek
          van de huizen aan       Ze zijn er met honderd
Duizenden       Een paar standbeelden van de Founding Fathers

          al te massief opdat de veroveraars ze konden omgooien
Of breken       Mediteren nog steeds       In de eenzaamheid
          van de jungle       Droom in droom in droom

Liep ik tussen die eenzame Founding Fathers
          en die huizen       En alles wat ervan overblijft
Lijkt nu op stammen van verroest metaal.
Close

DODE STAD

Er was een stad zo groot als New York       Toen
          zijn de veroveraars gekomen       En hebben alles gedood
En verwoest       De stad kwam nooit weer tot leven

          Het gras is er opgeschoten       Planten       Bomen
Lianen       Beren en herten kwamen er drinken
          aan de grote stenen fonteinen

Door de vroomheid van burgemeesters opgetrokken
          om de daklozen te lessen       Orkanen hebben hout
En beton meegesleurd        Alleen de rijen stalen

          pijlers die ze ondersteunden zijn recht blijven
Staan       En staan er nog steeds       Op geregelde afstanden
          richten ze zich op tussen de hemelbestormende

Bomen       De plaatsing ervan duidt de vorm en de plek
          van de huizen aan       Ze zijn er met honderd
Duizenden       Een paar standbeelden van de Founding Fathers

          al te massief opdat de veroveraars ze konden omgooien
Of breken       Mediteren nog steeds       In de eenzaamheid
          van de jungle       Droom in droom in droom

Liep ik tussen die eenzame Founding Fathers
          en die huizen       En alles wat ervan overblijft
Lijkt nu op stammen van verroest metaal.

DEAD CITY

There was a city as big as New York       Then
           the conquerors came       And killed everything
Destroyed everything       The city never came alive again

           The grass grew there       Plants       Trees
Lianas       Bear and deer came to drink there
           at the large stone fountains

Erected by the piety of mayors to quench the thirst
           of the homeless       Hurricanes have carried off
The wood and concrete       Only the rows of steel

           pillars that supported them have remained
Standing       And are still standing       At regular intervals
           they stand upright between the sky-storming

Trees       Their positions indicate the form and location
           of the houses       They are there by the hundreds
Of thousands       A couple of statues of the Founding Fathers

            too massive for the conquerors to overturn them
Or smash them       Still meditating       In the loneliness
           of the jungle       Dream within dream within dream

I walked between those lonely Founding Fathers
           and those houses       And all that remains of them
Now resembles trunks of rusty metal.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère