Poetry International Poetry International
Gedicht

Zheng Min

MUMMY

Tightly wrapped
with silk
the pale, young body
like a lotus flower
is buried five meters deep
You and I stand by the grave
like two stone men
or two stone horses

We’ve buried everything
immortal
The sound of closing graves
hits hard
on the earth

One evening I walk through
a busy street alone
Suddenly I smell
a lotus scent, and hear a phantom
sound of a pipe organ
The mummy is sending a message
from the dark underground
five meters below

MUMMIE

Dat bleke, jonge lichaam
strak, zo strak gewikkeld
in damast
lijkt op een lotusbloesem.
Begraaf het onder vijf meter aarde
jij en ik
staan naast het open graf
als een mens en een paard van steen.

Wij hebben begraven
alles wat onbederfelijk is
het geluid van de sluitende tombe
weerklinkt zwaar, zwaar
door deze wereld.

In het eenzame schemerlicht
loop ik door drukke straten
plotseling ruik ik
een geur van lotusbloemen, en hoor
de zwevende tonen van een orgel
– de mummie,
die vanuit die donkere diepte van vijf meter
bericht stuurt.

木乃伊

用绫绸紧紧地
紧紧地
裹著那苍白而年轻的肢体
像一朵荷花
将它埋在五米下的泥土里
你和我
站在墓穴边
像石人,石马

我们埋葬了
不朽的一切
封墓的声音
沉沉地打在
这个世界里

一个寂寞的黄昏
我走过繁忙的街头
突然闻到
荷花香,听到
管风琴的飘忽声
木乃伊从那
黑黑的五米深处
送来了信息
Zheng Min

Zheng Min

(China, 1920 - 2022)

Landen

Ontdek andere dichters en gedichten uit China

Gedichten Dichters

Talen

Ontdek andere dichters en gedichten in het Chinees

Gedichten Dichters
Close

MUMMIE

Dat bleke, jonge lichaam
strak, zo strak gewikkeld
in damast
lijkt op een lotusbloesem.
Begraaf het onder vijf meter aarde
jij en ik
staan naast het open graf
als een mens en een paard van steen.

Wij hebben begraven
alles wat onbederfelijk is
het geluid van de sluitende tombe
weerklinkt zwaar, zwaar
door deze wereld.

In het eenzame schemerlicht
loop ik door drukke straten
plotseling ruik ik
een geur van lotusbloemen, en hoor
de zwevende tonen van een orgel
– de mummie,
die vanuit die donkere diepte van vijf meter
bericht stuurt.

MUMMY

Tightly wrapped
with silk
the pale, young body
like a lotus flower
is buried five meters deep
You and I stand by the grave
like two stone men
or two stone horses

We’ve buried everything
immortal
The sound of closing graves
hits hard
on the earth

One evening I walk through
a busy street alone
Suddenly I smell
a lotus scent, and hear a phantom
sound of a pipe organ
The mummy is sending a message
from the dark underground
five meters below
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère