Poetry International Poetry International
Gedicht

Joke van Leeuwen

Other Side

As the rower realises how it’s possible
(goat first, then wolf, bring goat back, leave behind
take the cabbage, then get the goat again) he sees
the cabbage disappear into the goat, the goat into the wolf.
Roam, wolf, he thinks, roam and raven.
I’ll take my boat alone to the other side
which won’t then need that title anymore.

The water asks in passing: what does
a rower want with banks? I’m waiting
says the rower, for what will grow from the clay
which I’ll give an unexpected name, waiting
for an animal that will come heavy with milk
make sound without words and
turn out to fit my lap.

OVERKANT

OVERKANT

Terwijl het de roeier te binnen schiet hoe het kan
(geit mee, dan wolf, geit mee terug, achterlaten
kool mee, dan geit weer gaan halen) ziet hij
de kool in de geit, de geit in de wolf verdwijnen.
Dool wolf, denkt hij, dool en eet. Alleen mijn boot
breng ik nog daar naar de overkant
die niet meer zo hoeft te heten.

Het water vraagt in het voorbijgaan: wat moet
een roeier met oevers? Ik wacht, zegt de roeier
op wat er uit kleigrond zal groeien dat ik een
verrassende naam geef, ik wacht op een dier
dat tevoorschijn zal komen en melk draagt
geluid zonder woorden maakt en
op mijn schoot blijkt te passen.
Joke van Leeuwen

Joke van Leeuwen

(Nederland, 1952)

Landen

Ontdek andere dichters en gedichten uit Nederland

Gedichten Dichters

Talen

Ontdek andere dichters en gedichten in het Nederlands

Gedichten Dichters
Close

OVERKANT

Terwijl het de roeier te binnen schiet hoe het kan
(geit mee, dan wolf, geit mee terug, achterlaten
kool mee, dan geit weer gaan halen) ziet hij
de kool in de geit, de geit in de wolf verdwijnen.
Dool wolf, denkt hij, dool en eet. Alleen mijn boot
breng ik nog daar naar de overkant
die niet meer zo hoeft te heten.

Het water vraagt in het voorbijgaan: wat moet
een roeier met oevers? Ik wacht, zegt de roeier
op wat er uit kleigrond zal groeien dat ik een
verrassende naam geef, ik wacht op een dier
dat tevoorschijn zal komen en melk draagt
geluid zonder woorden maakt en
op mijn schoot blijkt te passen.

Other Side

As the rower realises how it’s possible
(goat first, then wolf, bring goat back, leave behind
take the cabbage, then get the goat again) he sees
the cabbage disappear into the goat, the goat into the wolf.
Roam, wolf, he thinks, roam and raven.
I’ll take my boat alone to the other side
which won’t then need that title anymore.

The water asks in passing: what does
a rower want with banks? I’m waiting
says the rower, for what will grow from the clay
which I’ll give an unexpected name, waiting
for an animal that will come heavy with milk
make sound without words and
turn out to fit my lap.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère