Poetry International Poetry International
Gedicht

Lucebert

THE VERY OLD ONE SINGS:

there is not more in little
nor is there less
still is uncertain what was
what is to be will be will-less
first when it is it is serious
fruitless it recollects itself
and stays in great haste

everything of worth is defenceless
grows rich from touchability
and equal to everything

like the heart of time
like the heart of time

DE ZEER OUDE ZINGT:

DE ZEER OUDE ZINGT:

er is niet meer bij weinig
noch is er minder
nog is onzeker wat er was
wat wordt wordt willoos
eerst als het is is het ernst
het herinnert zich heilloos
en blijft ijlings

alles van waarde is weerloos
wordt van aanraakbaarheid rijk
en aan alles gelijk

als het hart van de tijd
als het hart van de tijd
Lucebert

Lucebert

(Nederland, 1924 - 1994)

Landen

Ontdek andere dichters en gedichten uit Nederland

Gedichten Dichters

Talen

Ontdek andere dichters en gedichten in het Nederlands

Gedichten Dichters
Close

DE ZEER OUDE ZINGT:

er is niet meer bij weinig
noch is er minder
nog is onzeker wat er was
wat wordt wordt willoos
eerst als het is is het ernst
het herinnert zich heilloos
en blijft ijlings

alles van waarde is weerloos
wordt van aanraakbaarheid rijk
en aan alles gelijk

als het hart van de tijd
als het hart van de tijd

THE VERY OLD ONE SINGS:

there is not more in little
nor is there less
still is uncertain what was
what is to be will be will-less
first when it is it is serious
fruitless it recollects itself
and stays in great haste

everything of worth is defenceless
grows rich from touchability
and equal to everything

like the heart of time
like the heart of time
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère