Poetry International Poetry International
Gedicht

Lucebert

SPRING SUITE FOR LILITH

introduction:

like babies the poets are not cured
from a lonely seeking back of head
many have rendered love dead
so in the dark its light can be read

in the dark everyone is equally bad
the tenderness pouch is soon drained
with just some poets it can be regained
from pools dredged up lilies can be had

hairdressers butchers bettertalkers
everything that is buried
godforsaken deadnettles just indicate
through your black spots that it’s not too late

he who wants to shine must burn
keep on burning if his love is true
so in light her darkness can be borne
on upheld hands for the rabble to view

LENTE-SUITE VOOR LILITH

LENTE-SUITE VOOR LILITH

introductie:

als babies zijn de dichters niet genezen
van een eenzaam zoekend achterhoofd
velen hebben liefde uitgedoofd
om in duisternis haar licht te lezen

in duisternis is ieder even slecht
de buidel tederheid is spoedig leeg
alleen wat dichters brengen het te weeg
uit poelen worden lelies opgedregd

kappers slagers beterpraters
alles wat begraven is
godvergeten dovenetels laat es
aan uw zwarte vlekken merken dat het niet te laat is

wie wil stralen die moet branden
blijven branden als hij liefde meent
om in licht haar duisternis op handen
te dragen voor de hele goegemeent
Lucebert

Lucebert

(Nederland, 1924 - 1994)

Landen

Ontdek andere dichters en gedichten uit Nederland

Gedichten Dichters

Talen

Ontdek andere dichters en gedichten in het Nederlands

Gedichten Dichters
Close

LENTE-SUITE VOOR LILITH

introductie:

als babies zijn de dichters niet genezen
van een eenzaam zoekend achterhoofd
velen hebben liefde uitgedoofd
om in duisternis haar licht te lezen

in duisternis is ieder even slecht
de buidel tederheid is spoedig leeg
alleen wat dichters brengen het te weeg
uit poelen worden lelies opgedregd

kappers slagers beterpraters
alles wat begraven is
godvergeten dovenetels laat es
aan uw zwarte vlekken merken dat het niet te laat is

wie wil stralen die moet branden
blijven branden als hij liefde meent
om in licht haar duisternis op handen
te dragen voor de hele goegemeent

SPRING SUITE FOR LILITH

introduction:

like babies the poets are not cured
from a lonely seeking back of head
many have rendered love dead
so in the dark its light can be read

in the dark everyone is equally bad
the tenderness pouch is soon drained
with just some poets it can be regained
from pools dredged up lilies can be had

hairdressers butchers bettertalkers
everything that is buried
godforsaken deadnettles just indicate
through your black spots that it’s not too late

he who wants to shine must burn
keep on burning if his love is true
so in light her darkness can be borne
on upheld hands for the rabble to view
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère