Poetry International Poetry International
Gedicht

Geert van Istendael

Brick

He has the angles of a bricklayer’s hand.
He gains the symmetry of honeycombs
when finding a connection with his peers.
Level. Pointed. He breathes holes,
vault and arch enlighten his insight.

He’ll take on anything, he struts it all. Dutch street,
Roman sewer, from Babylon to Gothic,
he is the callus of cities. Sometimes a thermal.

Baksteen

Baksteen

Hij heeft de hoeken van de metselaarshand.
Hij wint de regelmaat van honingraten
als hij met zijns gelijken een verband
vindt. Waterpas. Gevoegd. Hij ademt gaten,
gewelf en poort verlichten zijn verstand.

Hij staat voor niets, stut alles. Hollands straatje,
Romeins riool, van Babel tot gotiek,
hij is het eelt der steden. Soms thermiek.
Close

Baksteen

Hij heeft de hoeken van de metselaarshand.
Hij wint de regelmaat van honingraten
als hij met zijns gelijken een verband
vindt. Waterpas. Gevoegd. Hij ademt gaten,
gewelf en poort verlichten zijn verstand.

Hij staat voor niets, stut alles. Hollands straatje,
Romeins riool, van Babel tot gotiek,
hij is het eelt der steden. Soms thermiek.

Brick

He has the angles of a bricklayer’s hand.
He gains the symmetry of honeycombs
when finding a connection with his peers.
Level. Pointed. He breathes holes,
vault and arch enlighten his insight.

He’ll take on anything, he struts it all. Dutch street,
Roman sewer, from Babylon to Gothic,
he is the callus of cities. Sometimes a thermal.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère