Poetry International Poetry International
Gedicht

Geert van Istendael

Of the juniper tree this be the tale

Oracle shrub
of drift sand sentinel
of frost and blizzard
etnagh

Twig smoke
in hog foot
and dark ham and sausages
dammer wood

Twig good for smudge
to chastise pestilence
drive serpents from their nest
feldefare berie

Berry blue with cold
applied to hare and kale
berry black comrade
of distillate

In haze over turf sods needles etch
a kobold from the north
dwarf from a petrified age

Growth is centuries
centuries of
hard labour.

Dit is van de jeneverboom de sage

Dit is van de jeneverboom de sage

Orakelstruik
van stuifzand schildwacht
bondgenoot
van vorst en sneeuwjacht
vrakel

Tak rook
in zwijnenpoot
en donkere ham en worsten
dammerenhout

Tak goed voor smook
die pest kastijdt
serpenten uit het nest drijft
krammetsbezie

Bes blauw van kou
aan haas en kool gewijd
bes zwarte kameraad
van destillaat

In nevel boven plaggen etsen naalden
een kobold uit het noorden
dwerg uit versteende tijd

Groei is eeuwen
eeuwen
dwangarbeid.
Close

Dit is van de jeneverboom de sage

Orakelstruik
van stuifzand schildwacht
bondgenoot
van vorst en sneeuwjacht
vrakel

Tak rook
in zwijnenpoot
en donkere ham en worsten
dammerenhout

Tak goed voor smook
die pest kastijdt
serpenten uit het nest drijft
krammetsbezie

Bes blauw van kou
aan haas en kool gewijd
bes zwarte kameraad
van destillaat

In nevel boven plaggen etsen naalden
een kobold uit het noorden
dwerg uit versteende tijd

Groei is eeuwen
eeuwen
dwangarbeid.

Of the juniper tree this be the tale

Oracle shrub
of drift sand sentinel
of frost and blizzard
etnagh

Twig smoke
in hog foot
and dark ham and sausages
dammer wood

Twig good for smudge
to chastise pestilence
drive serpents from their nest
feldefare berie

Berry blue with cold
applied to hare and kale
berry black comrade
of distillate

In haze over turf sods needles etch
a kobold from the north
dwarf from a petrified age

Growth is centuries
centuries of
hard labour.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère