Poetry International Poetry International
Gedicht

Remco Campert

NOTES OF A FLÂNEUR

Going outdoors

Oh well I’ll just go out a bit
my work’s getting nowhere again.
I’ll turn right today
there’s more to see in that direction.
For example they’re digging up the tramrails
I can stand and watch.


Good intentions

Walk straight
keep your stomach in
and your buttocks
shoulders back
swing your arms relax
and don’t look so disagreeable.


News

Someone I hardly know grabs my lapel
near the Leidseplein.
“Have you heard? Jan Timman’s
been selected. Great isn’t it?”
He casts his eyes around wildly
Anyone else he can tell?


Reading Matter

Someone’s sitting in tram 5
I’d call young
now I’m getting on myself.
Dressed neatly
coat with fur-trimmed collar
aubergine-coloured shoes
with tassels.
He’s leafing through Story
and every time he turns a page
he sniffles loudly.
Finally he gets stuck into
an article with the headline:
“Good-luck charm brought lovers
true marital bliss.”


Café Terrace

“A peaceful end,
that’s all I want now”,
says the old man at the pavement café.
“But there are plenty of things to live for,”
says the woman drawing up her chair.
“Take me, for instance, I love cream,
I’m a real greedy-guts.”
And she takes
a spray-can from her pocket
and squirts some whipped cream
in her empty coffee cup.


In the Café 1

I’m rock-solid, chum,
you can rely on me
it’s a jovial man talking
jacket over his shoulder oozing honesty
it’s afternoon in the café.
You can see it straightway
people don’t trust him an inch.


Friendship

Friendship,
you shouldn’t mess around with it
just as you shouldn’t touch
a painting that’s finished.


In the Café 2

“I’ve got ears like taxi doors.”
the man saying this
is incredibly fat.
He means it figuratively
there’s nothing special about his ears.
But his feet
how small and neat they are!


Holland

Half-past seven that’s strange
who are all those people outside
has something happened?
oh no, it’s Thursday, late-night shopping.
I feel my blood turn cold.


Reading on the street

Walking in the street and reading
you don’t see that so often these days.
If I still do it sometimes
I’m walking in the past.
There’s not much traffic
I hear radio music from an open window
a girl in a new-look dress
brushes past me.
The book I’m reading,
is Gerard Reve’s The Evenings.
It’s “just out”.

NOTITIES VAN EEN STRAATSLIJPER

NOTITIES VAN EEN STRAATSLIJPER

Naar buiten

Ach ik ga de straat maar op
van werken komt weer niets.
Rechtsaf de deur uit vandaag
die kant uit is meer te beleven.
Ze breken bijvoorbeeld de tramrails op
daar ga ik naar staan kijken.


Voornemen

Rechtop lopen
je buik inhouden
ook je billen
schouders naar achteren
je armen zwaaiend langs je lijf
en niet zo kribbig kijken. 


Nieuws

Een nauwelijks bekende schiet me aan
nabij het Leidseplein.
“Weet je het al? Jan Timman
heeft zich geplaatst. Goed hè?”
Verwilderd kijkt hij om zich heen.
Aan wie kan hij het nog meer vertellen? 


Lectuur

In lijn 5 zit iemand
die ik een jongeman noem
nu ik op jaren ben.
Netjes in de kleren
jek met bontkraag
auberginekleurige schoenen
met kwastjes eraan.
Hij bladert de Story door
en steeds als hij een pagina omslaat
maakt hij een snuffend geluid.
Ten slotte blijft hij hangen
bij een artikel met de kop:
“Talisman bracht liefdespaar
ècht huwelijksgeluk.”


Op het terras

“Een mooie dood is het enige
dat ik me nog toewens.”
zegt de oude man op het terras.
“Maar er zijn toch veel aardige dingen in het leven,”
zegt de vrouw die aangeschoven is.
“Ik bijvoorbeeld ben gek op room,
ik ben een echte lekkerbek.”
En uit haar tas haalt ze
een spuitbus met slagroom
en spuit er wat van
in haar lege koffiekop.


In het café 1

“Met mij kun je alle kanten uit,
ik ben zo makkelijk als een bovenhuis,”
zegt de joviale man een en al eerlijkheid
jasje los over de schouder
’s middags in het café.
Men vertrouwt hem voor geen cent,
dat zie je zo.


Vriendschap

Aan vriendschap
moet je niets meer doen
zoals je ook niet komt
aan een schilderij dat af is.


In het café 2

“Ik heb oren als taxideuren.”
het is een uitzonderlijk dikke man
die dat zegt.
Hij bedoelt het overdrachtelijk
want aan zijn oren is niets te zien.
Maar wat zijn z’n voeten
klein en elegant!


Holland

’s Avonds half-acht,
wat een rare drukte,
zou er iets gebeurd zijn?
maar nee, het is koopavond.
Ik word helemaal eng van binnen.


Straatlezen

Op straat lopen lezen
dat zie je niet zo vaak meer.
Als ik het nog eens doe
loop ik in het verleden.
Er is dan weinig verkeer
uit een open raam komt radiomuziek
een meisje met een new-look jurk aan
passeert me rakelings.
Het boek dat ik loop te lezen
heet De avonden
en is “zojuist verschenen”.
Close

NOTITIES VAN EEN STRAATSLIJPER

Naar buiten

Ach ik ga de straat maar op
van werken komt weer niets.
Rechtsaf de deur uit vandaag
die kant uit is meer te beleven.
Ze breken bijvoorbeeld de tramrails op
daar ga ik naar staan kijken.


Voornemen

Rechtop lopen
je buik inhouden
ook je billen
schouders naar achteren
je armen zwaaiend langs je lijf
en niet zo kribbig kijken. 


Nieuws

Een nauwelijks bekende schiet me aan
nabij het Leidseplein.
“Weet je het al? Jan Timman
heeft zich geplaatst. Goed hè?”
Verwilderd kijkt hij om zich heen.
Aan wie kan hij het nog meer vertellen? 


Lectuur

In lijn 5 zit iemand
die ik een jongeman noem
nu ik op jaren ben.
Netjes in de kleren
jek met bontkraag
auberginekleurige schoenen
met kwastjes eraan.
Hij bladert de Story door
en steeds als hij een pagina omslaat
maakt hij een snuffend geluid.
Ten slotte blijft hij hangen
bij een artikel met de kop:
“Talisman bracht liefdespaar
ècht huwelijksgeluk.”


Op het terras

“Een mooie dood is het enige
dat ik me nog toewens.”
zegt de oude man op het terras.
“Maar er zijn toch veel aardige dingen in het leven,”
zegt de vrouw die aangeschoven is.
“Ik bijvoorbeeld ben gek op room,
ik ben een echte lekkerbek.”
En uit haar tas haalt ze
een spuitbus met slagroom
en spuit er wat van
in haar lege koffiekop.


In het café 1

“Met mij kun je alle kanten uit,
ik ben zo makkelijk als een bovenhuis,”
zegt de joviale man een en al eerlijkheid
jasje los over de schouder
’s middags in het café.
Men vertrouwt hem voor geen cent,
dat zie je zo.


Vriendschap

Aan vriendschap
moet je niets meer doen
zoals je ook niet komt
aan een schilderij dat af is.


In het café 2

“Ik heb oren als taxideuren.”
het is een uitzonderlijk dikke man
die dat zegt.
Hij bedoelt het overdrachtelijk
want aan zijn oren is niets te zien.
Maar wat zijn z’n voeten
klein en elegant!


Holland

’s Avonds half-acht,
wat een rare drukte,
zou er iets gebeurd zijn?
maar nee, het is koopavond.
Ik word helemaal eng van binnen.


Straatlezen

Op straat lopen lezen
dat zie je niet zo vaak meer.
Als ik het nog eens doe
loop ik in het verleden.
Er is dan weinig verkeer
uit een open raam komt radiomuziek
een meisje met een new-look jurk aan
passeert me rakelings.
Het boek dat ik loop te lezen
heet De avonden
en is “zojuist verschenen”.

NOTES OF A FLÂNEUR

Going outdoors

Oh well I’ll just go out a bit
my work’s getting nowhere again.
I’ll turn right today
there’s more to see in that direction.
For example they’re digging up the tramrails
I can stand and watch.


Good intentions

Walk straight
keep your stomach in
and your buttocks
shoulders back
swing your arms relax
and don’t look so disagreeable.


News

Someone I hardly know grabs my lapel
near the Leidseplein.
“Have you heard? Jan Timman’s
been selected. Great isn’t it?”
He casts his eyes around wildly
Anyone else he can tell?


Reading Matter

Someone’s sitting in tram 5
I’d call young
now I’m getting on myself.
Dressed neatly
coat with fur-trimmed collar
aubergine-coloured shoes
with tassels.
He’s leafing through Story
and every time he turns a page
he sniffles loudly.
Finally he gets stuck into
an article with the headline:
“Good-luck charm brought lovers
true marital bliss.”


Café Terrace

“A peaceful end,
that’s all I want now”,
says the old man at the pavement café.
“But there are plenty of things to live for,”
says the woman drawing up her chair.
“Take me, for instance, I love cream,
I’m a real greedy-guts.”
And she takes
a spray-can from her pocket
and squirts some whipped cream
in her empty coffee cup.


In the Café 1

I’m rock-solid, chum,
you can rely on me
it’s a jovial man talking
jacket over his shoulder oozing honesty
it’s afternoon in the café.
You can see it straightway
people don’t trust him an inch.


Friendship

Friendship,
you shouldn’t mess around with it
just as you shouldn’t touch
a painting that’s finished.


In the Café 2

“I’ve got ears like taxi doors.”
the man saying this
is incredibly fat.
He means it figuratively
there’s nothing special about his ears.
But his feet
how small and neat they are!


Holland

Half-past seven that’s strange
who are all those people outside
has something happened?
oh no, it’s Thursday, late-night shopping.
I feel my blood turn cold.


Reading on the street

Walking in the street and reading
you don’t see that so often these days.
If I still do it sometimes
I’m walking in the past.
There’s not much traffic
I hear radio music from an open window
a girl in a new-look dress
brushes past me.
The book I’m reading,
is Gerard Reve’s The Evenings.
It’s “just out”.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère