Poetry International Poetry International
Poem

F. van Dixhoorn

Page 3

                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              of the night before
                                              the cold has a hold
                                              on us
                                              
                                              2. at the piano
                                              a whole day
                                              
                                              3. chestnut joe
                                              
                                              1. I cheerfully begin
                                              once more
                                              what do we see
                                              when our eye
                                              is not constantly
                                              eclipsed
                                              by recoiling eyelid

pagina 3

                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              van de voorbije nacht
                                              de kou heeft ons
                                              te pakken
                                              
                                              2. op de piano
                                              een hele dag
                                              
                                              3. kastanje jo
                                              
                                              1. ik begin
                                              vrolijk opnieuw
                                              wat zien we
                                              wanneer ons oog
                                              niet voortdurend
                                              wordt verduisterd
                                              door terugspringend ooglid
Close

Page 3

                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              of the night before
                                              the cold has a hold
                                              on us
                                              
                                              2. at the piano
                                              a whole day
                                              
                                              3. chestnut joe
                                              
                                              1. I cheerfully begin
                                              once more
                                              what do we see
                                              when our eye
                                              is not constantly
                                              eclipsed
                                              by recoiling eyelid

Page 3

                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              of the night before
                                              the cold has a hold
                                              on us
                                              
                                              2. at the piano
                                              a whole day
                                              
                                              3. chestnut joe
                                              
                                              1. I cheerfully begin
                                              once more
                                              what do we see
                                              when our eye
                                              is not constantly
                                              eclipsed
                                              by recoiling eyelid
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère