Poetry International Poetry International
Poem

Paul van Ostaijen

NIGHT SOUNDS

There must be white farms beyond the edge
of the blue fields by the moon
at night you hear along distant roads
horse hooves
you hear everything then silent delusion
water is suddenly oozing from distant moon fountains
— you suddenly hear water
oozing in the night —
the horses drink hurriedly
and whinny
then they are heard trotting towards the stable again

Avondgeluiden

Avondgeluiden

Er moeten witte hoeven achter de zoom staan
van de blauwe velden langs de maan
\'s avonds hoort gij aan de verre steenwegen
paardehoeven
dan hoort gij alles stille waan
van verre maanfonteinen zijpelt plots water
— gij hoort plots het zijpelen
van avondlik water —
de paarden drinken haastig
en hinniken
dan hoort men weer hun draven stalwaarts
Close

NIGHT SOUNDS

There must be white farms beyond the edge
of the blue fields by the moon
at night you hear along distant roads
horse hooves
you hear everything then silent delusion
water is suddenly oozing from distant moon fountains
— you suddenly hear water
oozing in the night —
the horses drink hurriedly
and whinny
then they are heard trotting towards the stable again

NIGHT SOUNDS

There must be white farms beyond the edge
of the blue fields by the moon
at night you hear along distant roads
horse hooves
you hear everything then silent delusion
water is suddenly oozing from distant moon fountains
— you suddenly hear water
oozing in the night —
the horses drink hurriedly
and whinny
then they are heard trotting towards the stable again
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère