Poetry International Poetry International
Poem

Meta Kušar

6.

I don’t want to say again those words!
There is a gentleness resides here
which almost no one gives thought to.
Idiosyncracies are the first to be inherited.
Chores remain undone on heavy chairs.
And in Krakovo snow drips in the sun.

6.

6.

Nočem ponavljati tistih besed!
Neka nežnost tukaj živi,
ki jo komaj dopuščajo.
Posebnosti se najprej dedujejo.
Opravki čakajo na težkih stolih.
V Krakovem pa skozi sonce sneg kaplja.
Close

6.

I don’t want to say again those words!
There is a gentleness resides here
which almost no one gives thought to.
Idiosyncracies are the first to be inherited.
Chores remain undone on heavy chairs.
And in Krakovo snow drips in the sun.

6.

I don’t want to say again those words!
There is a gentleness resides here
which almost no one gives thought to.
Idiosyncracies are the first to be inherited.
Chores remain undone on heavy chairs.
And in Krakovo snow drips in the sun.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère