Poetry International Poetry International
Poem

Meta Kušar

39.

A swallow rests on old slabs.
The earth trembles.
She waits for it to marble into bread.
Where is the sphinx who knows, sees, is ?
I have to endure
this loss of euphoria!
An abandoned storehouse of cinnamon
remains sweet for two hundred years.
I lean my heated head against the elephant’s.
Where is Indra ? The Celestial King ? Jesus, in a labyrinth ?    
Those who eat the sun have walked through it.

39.

39.

Na starem marmorju počiva lastovka.
Zemlja se trese.
Čaka, da se bo spremenil v kruh.
Kje je sfinga, ki razume, vidi, ve?
Moram zdržati
izgubljeno opojnost!
Zapuščeno skladišče cimeta diši še dvesto let.
Vročo glavo naslonim na slonovo glavo.
Kje je Indra? Nebeški Kralj? Jezus, si v labirintu?
Tisti, ki jejo sonce, so ga prehodili.
Close

39.

A swallow rests on old slabs.
The earth trembles.
She waits for it to marble into bread.
Where is the sphinx who knows, sees, is ?
I have to endure
this loss of euphoria!
An abandoned storehouse of cinnamon
remains sweet for two hundred years.
I lean my heated head against the elephant’s.
Where is Indra ? The Celestial King ? Jesus, in a labyrinth ?    
Those who eat the sun have walked through it.

39.

A swallow rests on old slabs.
The earth trembles.
She waits for it to marble into bread.
Where is the sphinx who knows, sees, is ?
I have to endure
this loss of euphoria!
An abandoned storehouse of cinnamon
remains sweet for two hundred years.
I lean my heated head against the elephant’s.
Where is Indra ? The Celestial King ? Jesus, in a labyrinth ?    
Those who eat the sun have walked through it.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère