Poetry International Poetry International
Poem

Gerrit Komrij

finale

My body slides against hers in the ooze.
Belly to belly. Mud our cling-film suit.
It is a very curious ‘swan-stick-to’
Because this swan lacks feathers and is mute.

I sink. The meadow fireworks crack and spit.
Without a death my life’s deserted me.
I’m nothing more now than my silhouette.
I had but one true friend: eternity.

My final glimpse is how my advocate
Waves something white. I peer and squint, yet still
I cannot make out what – it’s now too late:
A handkerchief, the contract or the bill.

finale

finale

Mijn lichaam schuift tegen het hare aan.
Buik tegen buik. De modder sluit rondom.
Het is een eigenaardig zwaan-kleef-aan,
Want deze zwaan is vederloos en stom

Ik zink. Ginds knalt het vuurwerk van de wei
Ik ben mijn leven ongestorven kwijt.
Ik ben niets dan het schaduwbeeld van mij.
Eén ware vriend had ik: de eeuwigheid.

Als laatste zie ik hoe mijn advocaat
Mij nazwaait met iets wits. Hoe ik ook tuur,
Ik onderscheid niet meer waar het om gaat:
Een zakdoek, het contract of de factuur.
Close

finale

My body slides against hers in the ooze.
Belly to belly. Mud our cling-film suit.
It is a very curious ‘swan-stick-to’
Because this swan lacks feathers and is mute.

I sink. The meadow fireworks crack and spit.
Without a death my life’s deserted me.
I’m nothing more now than my silhouette.
I had but one true friend: eternity.

My final glimpse is how my advocate
Waves something white. I peer and squint, yet still
I cannot make out what – it’s now too late:
A handkerchief, the contract or the bill.

finale

My body slides against hers in the ooze.
Belly to belly. Mud our cling-film suit.
It is a very curious ‘swan-stick-to’
Because this swan lacks feathers and is mute.

I sink. The meadow fireworks crack and spit.
Without a death my life’s deserted me.
I’m nothing more now than my silhouette.
I had but one true friend: eternity.

My final glimpse is how my advocate
Waves something white. I peer and squint, yet still
I cannot make out what – it’s now too late:
A handkerchief, the contract or the bill.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère