Poetry International Poetry International
Poem

Ed Leeflang

SPY

The silent reader, is he not
the one who wants to live in you
can enter you
empties the drawers while you sleep
who looks over your shoulder, quietly,
covers his face
at your too solemn words
who wants your love cooled down
your fear of death more balanced
your images more vague or weirder
the drama more implied,
a caring holy ghost
who is after your life?

De meelezer, is dat niet

De meelezer, is dat niet
het wezen dat in je wil huizen
dat bij je binnen kan
de laden licht in je slaap
stil meekijkt over je schouder
en bij je te zware woorden
een hand voor ogen slaat
die je liefde kouder wil
je doodsangst afgewogen
je beelden vreemder of vager
het drama onuitgesproken,
een zorgzame heilige geest
die je naar het leven staat?
Close

SPY

The silent reader, is he not
the one who wants to live in you
can enter you
empties the drawers while you sleep
who looks over your shoulder, quietly,
covers his face
at your too solemn words
who wants your love cooled down
your fear of death more balanced
your images more vague or weirder
the drama more implied,
a caring holy ghost
who is after your life?

SPY

The silent reader, is he not
the one who wants to live in you
can enter you
empties the drawers while you sleep
who looks over your shoulder, quietly,
covers his face
at your too solemn words
who wants your love cooled down
your fear of death more balanced
your images more vague or weirder
the drama more implied,
a caring holy ghost
who is after your life?
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère