Poetry International Poetry International
Poem

Ed Leeflang

REGARDING THE EVIL ONE

What difference does it make if he exists,
you sleep, half waking, yet you sleep
eventually through the visions
of pits that were just covered up
and little boats, chock-full
that cross wide waters
of piles of needless legs
and high black heaps of shoes
at some deserted site,
of evil that you have escaped
which needs you bitterly
to do it heart and soul.

Wat maakt het uit of hij bestaat,

Wat maakt het uit of hij bestaat,
je slaapt half wakend maar je slaapt
tenslotte heen door de visioenen
van net nog dichtgegooide kuilen
en afgeladen kleine boten
die een breed water oversteken
van stapels nodeloze benen
en hoge zwarte hopen schoenen
op een terrein waar niemand is,
van kwaad waaraan je bent ontkomen
en dat je bitter nodig heeft
om het met hart en ziel te doen.
Close

REGARDING THE EVIL ONE

What difference does it make if he exists,
you sleep, half waking, yet you sleep
eventually through the visions
of pits that were just covered up
and little boats, chock-full
that cross wide waters
of piles of needless legs
and high black heaps of shoes
at some deserted site,
of evil that you have escaped
which needs you bitterly
to do it heart and soul.

REGARDING THE EVIL ONE

What difference does it make if he exists,
you sleep, half waking, yet you sleep
eventually through the visions
of pits that were just covered up
and little boats, chock-full
that cross wide waters
of piles of needless legs
and high black heaps of shoes
at some deserted site,
of evil that you have escaped
which needs you bitterly
to do it heart and soul.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère