Poetry International Poetry International
Poem

Asha Karami

THE GENESIS OF MY TISSUE

an archaic laugh
somewhere else i was someone else
suffering not me there were visitors to take me
back to nonbeing and a sound like thunder

but not thunder something else
that doesn’t sound like anything else
the first time i heard it though
i had heard it before

the sky that’s further away than you think the road
further away than you feel
i know that name
i accept that name

natural selection with built-in vulnerabilities
evolution rejects what is and modifies
with cumulative effect
a blind spot, an ever restless heart rests
a lack of ovary-determining factor

it was quite a journey i whisper
bodily stability is arresting a body
returning to the point where it went wrong

giving up means
i’ve reached the far side of skin

DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN MIJN WEEFSEL

DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN MIJN WEEFSEL

een verouderde lach
ergens anders was ik een ander
was aan het lijden niet ik er was bezoek om mij terug
te brengen naar niet-zijn en geluid als donder

maar geen donder iets anders
wat nergens op lijkt
de eerste keer dat ik het hoorde hoewel
ik het eerder heb gehoord

de lucht die verder weg is dan je denkt de weg
verder weg dan je voelt
ik ken die naam
ik aanvaard die naam

natuurlijke selectie met ingebouwde kwetsbaarheden
evolutie keurt af wat is en modificeert
het werkt cumulatief
een blinde vlek, een nooit rustend hart rust
een gebrek aan ovarium-bepalende factor

het was nogal een reis fluister ik
lichamelijke stabiliteit is het stoppen van een lichaam
teruggaan naar het punt waarop het mis ging

opgeven wil zeggen
ik heb de overkant van huid bereikt
Close

THE GENESIS OF MY TISSUE

an archaic laugh
somewhere else i was someone else
suffering not me there were visitors to take me
back to nonbeing and a sound like thunder

but not thunder something else
that doesn’t sound like anything else
the first time i heard it though
i had heard it before

the sky that’s further away than you think the road
further away than you feel
i know that name
i accept that name

natural selection with built-in vulnerabilities
evolution rejects what is and modifies
with cumulative effect
a blind spot, an ever restless heart rests
a lack of ovary-determining factor

it was quite a journey i whisper
bodily stability is arresting a body
returning to the point where it went wrong

giving up means
i’ve reached the far side of skin

THE GENESIS OF MY TISSUE

an archaic laugh
somewhere else i was someone else
suffering not me there were visitors to take me
back to nonbeing and a sound like thunder

but not thunder something else
that doesn’t sound like anything else
the first time i heard it though
i had heard it before

the sky that’s further away than you think the road
further away than you feel
i know that name
i accept that name

natural selection with built-in vulnerabilities
evolution rejects what is and modifies
with cumulative effect
a blind spot, an ever restless heart rests
a lack of ovary-determining factor

it was quite a journey i whisper
bodily stability is arresting a body
returning to the point where it went wrong

giving up means
i’ve reached the far side of skin
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère