Poetry International Poetry International
Poem

Gerda Blees

INSTRUCTION

Galaxies, galaxies everywhere
and nowhere a sign saying this way out
my parents told me don’t cry embarrassingly loudly
when you are once again by one or two men – in any case
stay away from liquid things
rather let your adult forms freeze
use the proper times for the pieces of your life
sleep when it’s night and never in the open air and make sure
you don’t eat more than seven but at least three times a day.
Don’t think of all the different body parts
that you could stick a pencil in and how deep
there are certain highways and nerve trails you’d better not –
you should find yourself an engineer, he’ll know practical stuff
the names of car parts and the elements, don’t suddenly
lay your head down on the table, don’t spill red wine
stay put hold on tight and let the ghost lights
be the ghost lights and finish your sentences.

AANWIJZING

AANWIJZING

Melkwegen, overal melkwegen
en nergens een bord met this way out
mijn ouders zeiden tegen me huil niet embarrassingly loud
als je weer eens door een man of twee – blijf überhaupt
ver uit de buurt van vloeibaarheid
laat je volwassen vormen liever bevriezen
neem de vastgestelde tijden voor de stukken van je leven
slaap als het nacht is en nooit in de open lucht en zorg ervoor
niet meer dan zeven maar wel minstens drie keer op een dag te
       eten.
Denk niet aan alle lichaamsdelen
waar je een potlood in zou kunnen steken en hoe diep
er zijn bepaalde snelwegen en zenuwbanen die je beter niet –
je moet een ingenieur nemen, die weet dingen waar je iets aan hebt
hoe auto-onderdelen en de elementen heten, ga niet zomaar
met je hoofd op tafel liggen, mors geen rode wijn
blijf zitten hou je vast en laat de dwaallichten
de dwaallichten en maak je zinnen af.
Close

INSTRUCTION

Galaxies, galaxies everywhere
and nowhere a sign saying this way out
my parents told me don’t cry embarrassingly loudly
when you are once again by one or two men – in any case
stay away from liquid things
rather let your adult forms freeze
use the proper times for the pieces of your life
sleep when it’s night and never in the open air and make sure
you don’t eat more than seven but at least three times a day.
Don’t think of all the different body parts
that you could stick a pencil in and how deep
there are certain highways and nerve trails you’d better not –
you should find yourself an engineer, he’ll know practical stuff
the names of car parts and the elements, don’t suddenly
lay your head down on the table, don’t spill red wine
stay put hold on tight and let the ghost lights
be the ghost lights and finish your sentences.

INSTRUCTION

Galaxies, galaxies everywhere
and nowhere a sign saying this way out
my parents told me don’t cry embarrassingly loudly
when you are once again by one or two men – in any case
stay away from liquid things
rather let your adult forms freeze
use the proper times for the pieces of your life
sleep when it’s night and never in the open air and make sure
you don’t eat more than seven but at least three times a day.
Don’t think of all the different body parts
that you could stick a pencil in and how deep
there are certain highways and nerve trails you’d better not –
you should find yourself an engineer, he’ll know practical stuff
the names of car parts and the elements, don’t suddenly
lay your head down on the table, don’t spill red wine
stay put hold on tight and let the ghost lights
be the ghost lights and finish your sentences.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère