Poetry International Poetry International
Poem

Stefan Hertmans

TRANSFIGURED NIGHT

Thinking of one thing
a person does something else;
he looks up at the sky

and walks a whole life long,
of which it’s said
that all it represents
is submission to oneself.

The pebbles and the road
are answerable,
the murmuring of those
who have drawn closer,

the treacherous cry of dogs
and the high voice that falls quiet
beyond your small horizon,

you who came back
from a transfigured night,
my lightly obsessive love,

who sat opposite me and laughed
about the bloodstain on the window.

VERKLAARDE NACHT

VERKLAARDE NACHT

Denkend aan het ene
doet een mens het andere;
hij kijkt de hemel in

en wandelt zich een leeftijd
bij elkaar, waarvan men zegt
dat hij niets voorstelt dan
onderwerping aan jezelf.

Aanspreekbaar zijn
de stenen en de weg,
het ruisen van de
naderbij gekomenen,

de valse roep van honden
en de hoge stem die zwijgt
voorbij je kleine einder,

jij die terugkwam
uit een verklaarde nacht,
mijn licht bezeten liefste,

die voor me zat en lachte
om de bloedvlek op het raam.
Close

TRANSFIGURED NIGHT

Thinking of one thing
a person does something else;
he looks up at the sky

and walks a whole life long,
of which it’s said
that all it represents
is submission to oneself.

The pebbles and the road
are answerable,
the murmuring of those
who have drawn closer,

the treacherous cry of dogs
and the high voice that falls quiet
beyond your small horizon,

you who came back
from a transfigured night,
my lightly obsessive love,

who sat opposite me and laughed
about the bloodstain on the window.

TRANSFIGURED NIGHT

Thinking of one thing
a person does something else;
he looks up at the sky

and walks a whole life long,
of which it’s said
that all it represents
is submission to oneself.

The pebbles and the road
are answerable,
the murmuring of those
who have drawn closer,

the treacherous cry of dogs
and the high voice that falls quiet
beyond your small horizon,

you who came back
from a transfigured night,
my lightly obsessive love,

who sat opposite me and laughed
about the bloodstain on the window.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère