Poetry International Poetry International
Poem

Maarten van der Graaff

LIST OF RITUALS

Douse a grey Astra in cognac.
Take a grey Astra to Umbria.
Stop in Umbria, out of the Astra.
Bury a poem by Pasolini
under a cork oak or juniper.
 
Something remains unsaid.
Destruction has chosen us,
destruction has opened up.
 
Douse the grey Astra in syrup.
Travel in the grey Astra to a deciduous forest.
Once there, do the community service
of a stranger.
Bury a poem by Dickinson.
 
Destruction made us.
Get off in an amusement park.
 
Draw a circle on the veranda
of a politician.
Go to the municipal office
and lie on the ground beneath a clock
with your feet toward Cape Town.
Read the proems by Snoek.
Burn something made of silk
three days later.
 
Destruction merges with us.
 
Hold onto Pascal and The Pillow Book,
walk into a church.
Think of farm life.
Write something on the odor of religion,
the middle-class faith of your parents.
 
Destruction is our diction.
 
Wait for your psychologist to go on vacation.
Pitch a tent in her garden.
Go sit in the tent in a faded yellow robe .
Take a sheet of paper and write down the title
Civic songs.
Write civic songs at a three-day stretch.
Use these lines:
 
There is no unity in the rites of my mass culture.
 
History leaves me blind.
 
Come out of the tent without your robe.
Smell the morning air.
Dehumanise yourself: venture vulgar
and whistling into town.

LIJST MET RITUELEN

LIJST MET RITUELEN

Overgiet een grijze Kadett met cognac.
Ga in de grijze Kadett naar Umbrië.
Stap in Umbrië uit de Kadett.
Begraaf een gedicht van Pasolini
onder een kurkeik of een jeneverbes.

Er blijft iets ongezegd.
Vernietiging heeft ons gekozen,
vernietiging heeft zich geopend.

Overgiet de grijze Kadett met siroop.
Reis in de grijze Kadett naar een loofbos.
Voer daar de leer- of werkstraf uit
van een vreemde.
Begraaf een gedicht van Dickinson.

Vernietiging heeft ons gemaakt.
Kom klaar in een pretpark.

Teken een cirkel op de serre
van een politicus.
Ga naar het stadskantoor
en leg je onder een klok op de grond,
met je voeten naar Kaapstad.
Lees de gedrichten van Snoek.
Verbrand drie dagen later
een zijden voorwerp.

Vernietiging gaat in ons op.

Omklem Pascal en het Kussenboek,
wandel een kerk in.
Denk aan het boerenleven.
Schrijf iets over de geur van religie,
het middenklassegeloof van je ouders.

Vernietiging is onze mondigheid.

Wacht tot je psycholoog op vakantie is.
Zet een tent op in haar tuin.
Ga in een vaalgeel gewaad in de tent zitten.
Neem een vel papier en noteer de titel
Civiele liederen.
Schrijf drie dagen lang civiele liederen.
Gebruik deze regels:

Er is geen eenheid in de riten van mijn massacultuur.

De geschiedenis laat mij blind achter.

Kom zonder gewaad de tent uit.
Ruik de ochtendlucht.
Ontmenselijk jezelf: trek vulgair
en fluitend de stad in.
Close

LIST OF RITUALS

Douse a grey Astra in cognac.
Take a grey Astra to Umbria.
Stop in Umbria, out of the Astra.
Bury a poem by Pasolini
under a cork oak or juniper.
 
Something remains unsaid.
Destruction has chosen us,
destruction has opened up.
 
Douse the grey Astra in syrup.
Travel in the grey Astra to a deciduous forest.
Once there, do the community service
of a stranger.
Bury a poem by Dickinson.
 
Destruction made us.
Get off in an amusement park.
 
Draw a circle on the veranda
of a politician.
Go to the municipal office
and lie on the ground beneath a clock
with your feet toward Cape Town.
Read the proems by Snoek.
Burn something made of silk
three days later.
 
Destruction merges with us.
 
Hold onto Pascal and The Pillow Book,
walk into a church.
Think of farm life.
Write something on the odor of religion,
the middle-class faith of your parents.
 
Destruction is our diction.
 
Wait for your psychologist to go on vacation.
Pitch a tent in her garden.
Go sit in the tent in a faded yellow robe .
Take a sheet of paper and write down the title
Civic songs.
Write civic songs at a three-day stretch.
Use these lines:
 
There is no unity in the rites of my mass culture.
 
History leaves me blind.
 
Come out of the tent without your robe.
Smell the morning air.
Dehumanise yourself: venture vulgar
and whistling into town.

LIST OF RITUALS

Douse a grey Astra in cognac.
Take a grey Astra to Umbria.
Stop in Umbria, out of the Astra.
Bury a poem by Pasolini
under a cork oak or juniper.
 
Something remains unsaid.
Destruction has chosen us,
destruction has opened up.
 
Douse the grey Astra in syrup.
Travel in the grey Astra to a deciduous forest.
Once there, do the community service
of a stranger.
Bury a poem by Dickinson.
 
Destruction made us.
Get off in an amusement park.
 
Draw a circle on the veranda
of a politician.
Go to the municipal office
and lie on the ground beneath a clock
with your feet toward Cape Town.
Read the proems by Snoek.
Burn something made of silk
three days later.
 
Destruction merges with us.
 
Hold onto Pascal and The Pillow Book,
walk into a church.
Think of farm life.
Write something on the odor of religion,
the middle-class faith of your parents.
 
Destruction is our diction.
 
Wait for your psychologist to go on vacation.
Pitch a tent in her garden.
Go sit in the tent in a faded yellow robe .
Take a sheet of paper and write down the title
Civic songs.
Write civic songs at a three-day stretch.
Use these lines:
 
There is no unity in the rites of my mass culture.
 
History leaves me blind.
 
Come out of the tent without your robe.
Smell the morning air.
Dehumanise yourself: venture vulgar
and whistling into town.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère