Poetry International Poetry International
Poem

C. (Cornelis) Buddingh’ 

PORTRAIT OF THE POET

you want a portrait of the poet?

there’s a cartoon by charles addams
in which we see a pig
that’s placed his head on a crate,
with a sprig of parsley in each ear
and between his contented jaws
he’s clenching a polished apple –
there’s another pig in the picture:
one fat lump of deeply shocked bacon,
muttering i must say you have
a remarkable sense of humor:

well now, that first pig –
there he is, the poet,

spit image

PORTRET VAN DE DICHTER

PORTRET VAN DE DICHTER

u wilt een portret van de dichter?

er is een cartoon van chas addams
waarop men een varken ziet
dat zijn kop op een kist heeft gelegd,
met aan weerszij een takje groen,
en in zijn vredige bek
klemt hij een glimmende appel –
er staat nog een varken bij:
één bolle klomp diep geschokt spek,
dat gromt: ik moet zeggen, jij hebt
een merkwaardig gevoel voor humor:

welnu, dat eerste varken,
dat is hij, de dichter,

sprekend
Close

PORTRAIT OF THE POET

you want a portrait of the poet?

there’s a cartoon by charles addams
in which we see a pig
that’s placed his head on a crate,
with a sprig of parsley in each ear
and between his contented jaws
he’s clenching a polished apple –
there’s another pig in the picture:
one fat lump of deeply shocked bacon,
muttering i must say you have
a remarkable sense of humor:

well now, that first pig –
there he is, the poet,

spit image

PORTRAIT OF THE POET

you want a portrait of the poet?

there’s a cartoon by charles addams
in which we see a pig
that’s placed his head on a crate,
with a sprig of parsley in each ear
and between his contented jaws
he’s clenching a polished apple –
there’s another pig in the picture:
one fat lump of deeply shocked bacon,
muttering i must say you have
a remarkable sense of humor:

well now, that first pig –
there he is, the poet,

spit image
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère