Poetry International Poetry International
Poem

Julian Talamantez Brolaski

MURTHER ON THE GOWANUS

MOORD OP DE GOWANUS

zwel me n bel
robuuste olie
suverlicst in sindael
ghenamigst in gortroc
 
ecce wie kom
inne perzisch gewaad
            un monodatische marmol
            mariniers konden u niet takelen
 
wier ogen zeewaarts gingen  in kolkende noordooster
beukend op de monding van de gowanus
wanboff opgerand
 
sludgie alack, aan dek
soms kan kamperfoelie ruiken naar MOORD
 
            je stralende gestalte tot olie wedergekeerd
            je helm wordt nu een korf voor bijen
 
het was geen droom   ik lag klaarlicht wakker
olij ontloken chromaat, incarnaat
 
het e/o/ander blijft
me testen op tb
 
is beleefder niet te praten over
beestachtig p.o.v.
 
ridic
als een succubus die eiloof spuugt
goddelijk subtieler
monstruositeit
 
zeker weten dat het rook naar moord
gecrêped en gecrinoleerd langs de kanis
m/e speld in victoriaanse westernstijl
 
tot ik ooit een plompere sludgie zie zwemmen
eeuwigals bolronde
boeddha – pats verbluft
eeuwigals leo met hun vrienden
in hecht patroon marcherend
naar de zonverlichte binnenlanden

MURTHER ON THE GOWANUS

swell me a bowl
with lusty oil
brightest under bis
geynest under gore
 
ecce who com
inna persian vestment
un monodatal voll
            marines cd not hoist thee           
 
whos eyes go seaward    noreaster reeling
thrashing at the mouth of the gowanus
mischance upbrimmd
 
sludgie helas, aloft
sometimes honeysuckle can smell like MURTHER
 
yr shining form to oil hath returned
yr helmet now shall make a hive for bees
 
it was no dream    I lay broad waking
oil blossomd green, incarnadine 
 
s/thing keeps
on testing me for tb
 
is politer not to talk about
beastly p.o.v.
 
ludic
like a succubus vomiting ivy
lordly subtler
grotesquerie
 
you can bet it smelled like murther
creped and crinolinnd along the noggin
w/ a victorian western pin
 
till I may see a plumper sludgie swim
everlike rotund
buddha—smack aghast
everlike leo and their friends
marching in lockstep
to the sunlit uplands
Julian Talamantez Brolaski

Julian Talamantez Brolaski

(United States of America, 1978)

Julian Talamantez Brolaski is a two-spirit and transgender poet of mixed Mescalero and Lipan Apache, Latin@, and European heritages. Brolaski has published four poetry collections, including Of Mongrelitude (Wave Book, 2017), which was a Finalist for the Lambda Literary Award. It is also the lead singer and rhythm guitarist in the country bands Juan & the Pines and the Western Skyline. Brolaski...

Countries

Discover other poems and poets from United States of America

Poems Poets

Languages

Discover other poems and poets in English

Poems Poets
Close

MURTHER ON THE GOWANUS

swell me a bowl
with lusty oil
brightest under bis
geynest under gore
 
ecce who com
inna persian vestment
un monodatal voll
            marines cd not hoist thee           
 
whos eyes go seaward    noreaster reeling
thrashing at the mouth of the gowanus
mischance upbrimmd
 
sludgie helas, aloft
sometimes honeysuckle can smell like MURTHER
 
yr shining form to oil hath returned
yr helmet now shall make a hive for bees
 
it was no dream    I lay broad waking
oil blossomd green, incarnadine 
 
s/thing keeps
on testing me for tb
 
is politer not to talk about
beastly p.o.v.
 
ludic
like a succubus vomiting ivy
lordly subtler
grotesquerie
 
you can bet it smelled like murther
creped and crinolinnd along the noggin
w/ a victorian western pin
 
till I may see a plumper sludgie swim
everlike rotund
buddha—smack aghast
everlike leo and their friends
marching in lockstep
to the sunlit uplands

MURTHER ON THE GOWANUS

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère