Poetry International Poetry International
Poem

Julian Talamantez Brolaski

WHAT TO SAY UPON BEING ASKED TO BE FRIENDS

WAT TE ANTWOORDEN OP EEN VRIENDSCHAPSVERZOEK

Wie spreekt er nu van haat, als ik voor liefde bloed?
Niet de haat, mijn lief, maar Liefde verbijt mijn tong
Tot ik iets proef wat al mijn rijmen schrijnen doet
Zo wordt door mij mijn koorts voor één figuur gevleid
Om wie k inwendig rouw, doch die ik schijnbaar mijd.
Oersores: rose erosroes, dus wat dan nog
Als ik de schim die ik geworden ben, verwar
Met de wijnrode substantie in een minnaarskelk?
Maar stelp mijn tongige kwetsuur, genoeg gebloed.
Als ik gevlekt van vrees ben, onverbloemd of vals
Als ik mijn tong in potdicht omhulsel ommuur
Verwijt het mij niet, daar in mij de liefde woedt.
            En toch wil ik je vriend zijn, graag en dadelijk
            Want vriendschap infecteert mij altijd dodelijk.

WHAT TO SAY UPON BEING ASKED TO BE FRIENDS

Why speak of hate, when I do bleed for love?
Not hate, my love, but Love doth bite my tongue
Till I taste stuff that makes my rhyming rough
So flatter I my fever for that one
For whom I inly mourn, though seem to shun. 
A rose is arrows is eros, so what
If I confuse the shade that I’ve become
With winedark substance in a lover’s cup?
But stop my tonguely wound, I’ve bled enough.
If I be fair, or false, or freaked with fear
If I my tongue in lockèd box immure
Blame not me, for I am sick with love.
     Yet would I be your friend most willingly
     Since friendship would infect me killingly.
Julian Talamantez Brolaski

Julian Talamantez Brolaski

(United States of America, 1978)

Julian Talamantez Brolaski is a two-spirit and transgender poet of mixed Mescalero and Lipan Apache, Latin@, and European heritages. Brolaski has published four poetry collections, including Of Mongrelitude (Wave Book, 2017), which was a Finalist for the Lambda Literary Award. It is also the lead singer and rhythm guitarist in the country bands Juan & the Pines and the Western Skyline. Brolaski...

Countries

Discover other poems and poets from United States of America

Poems Poets

Languages

Discover other poems and poets in English

Poems Poets
Close

WHAT TO SAY UPON BEING ASKED TO BE FRIENDS

Why speak of hate, when I do bleed for love?
Not hate, my love, but Love doth bite my tongue
Till I taste stuff that makes my rhyming rough
So flatter I my fever for that one
For whom I inly mourn, though seem to shun. 
A rose is arrows is eros, so what
If I confuse the shade that I’ve become
With winedark substance in a lover’s cup?
But stop my tonguely wound, I’ve bled enough.
If I be fair, or false, or freaked with fear
If I my tongue in lockèd box immure
Blame not me, for I am sick with love.
     Yet would I be your friend most willingly
     Since friendship would infect me killingly.

WHAT TO SAY UPON BEING ASKED TO BE FRIENDS

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère