Poetry International Poetry International
Poem

Pieter Boskma

Finding Flowers

Now I dreamt of you sleeping and dreaming,
beside me, in my bed, and of how it all was,
nothing happened except you sleeping and dreaming,
beside me, in my bed, and my looking at you,
and seeing how inexorably and all-pervasively
beautiful you were, how you were: all sleep and
dream and time, which gave itself ample time,
and how I knew that this immaculate waking
needs no kisses of shushing nostalgia,
when we think we’re dreaming of dreams
and religiously do the work, unseen by anyone.

Het vinden van bloemen

Het vinden van bloemen

Nu ik van je droomde hoe je sliep en droomde,
naast me, in mijn bed, en hoe dat alles was,
er niets gebeurde dan dat je sliep en droomde,
naast me, in mijn bed, en hoe ik naar je keek,
en zag hoe onverbiddelijk en aldoordringend
mooi je was, hoe je was: een en al slaap en
droom en tijd, die zichzelf royaal de tijd gaf,
en hoe ik toen wist dat dit kraakhelder waken
geen kussen van sussende heimwee behoeft,
wanneer we denken te dromen van dromen
en heilig het werk doen door niemand gezien.
Close

Finding Flowers

Now I dreamt of you sleeping and dreaming,
beside me, in my bed, and of how it all was,
nothing happened except you sleeping and dreaming,
beside me, in my bed, and my looking at you,
and seeing how inexorably and all-pervasively
beautiful you were, how you were: all sleep and
dream and time, which gave itself ample time,
and how I knew that this immaculate waking
needs no kisses of shushing nostalgia,
when we think we’re dreaming of dreams
and religiously do the work, unseen by anyone.

Finding Flowers

Now I dreamt of you sleeping and dreaming,
beside me, in my bed, and of how it all was,
nothing happened except you sleeping and dreaming,
beside me, in my bed, and my looking at you,
and seeing how inexorably and all-pervasively
beautiful you were, how you were: all sleep and
dream and time, which gave itself ample time,
and how I knew that this immaculate waking
needs no kisses of shushing nostalgia,
when we think we’re dreaming of dreams
and religiously do the work, unseen by anyone.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère