Poetry International Poetry International
Poem

Najwan Darwish

IN THE TRAP

The mouse in the trap says:
History is not on my side
the reptiles are all agents of men
and all mankind is against me
and reality too is against me

Yet despite all this I have faith
my progeny will prevail

In de val

De muis in de val zegt
De geschiedenis is mij niet welgezind
Alle reptielen zijn handlangers van de mensen
En de mensen zijn tegen mij
De werkelijkheid is tegen mij
Maar ondanks alles geloof ik
Dat mijn nageslacht zal overwinnen

Close

IN THE TRAP

The mouse in the trap says:
History is not on my side
the reptiles are all agents of men
and all mankind is against me
and reality too is against me

Yet despite all this I have faith
my progeny will prevail

IN THE TRAP

The mouse in the trap says:
History is not on my side
the reptiles are all agents of men
and all mankind is against me
and reality too is against me

Yet despite all this I have faith
my progeny will prevail
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère